Úvod > Translata - Blog o jazykoch a prekladaní > Súčasnosť a budúcnosť strojového prekladu

Súčasnosť a budúcnosť strojového prekladu

Strojový preklad je na Slovensku relatívne málo známy pojem, no vo svete múti vody. Za posledné dva roky dokázali špecialisti na počítačovú lingvistiku urobiť sedemmíľové kroky a dnes už strojový preklad nie je terčom výsmechu – stáva sa pomocníkom moderného prekladateľa.

Strojový preklad - Translata Blog

Z prekladača sa stáva prekladateľ

Strojový preklad funguje na základe kódovania a dekódovania ľudského jazyka. Vstupný text sa zakóduje tak, aby mu rozumel počítačový program, ktorý text následne zreprodukuje v inom jazyku. Výstup – preklad zo strojového prekladu bol donedávna spoľahlivý iba v malom rozsahu, t.j. ideálny na preklad slov a krátkych fráz. Technológia však pokračuje vpred a prekladové systémy sa prestávajú pozerať na slová a začínajú vnímať celok – vetu. Výsledkom sú čoraz kvalitnejšie preklady, ktoré sú niekedy neodlíšiteľné od tých „ručných“.

Do roku 2016 dlho vládol tzv. štatistický strojový preklad. Do systému bolo potrebné ručne zadať paralelný korpus viet, fráz a slov. Pri preklade systém rozdelil vetu na skupinky slov a porovnal ich s výsledkami z korpusu. Ak v ňom našiel anglickú frázu „he went“ väčšinou preloženú ako „šiel“, tento preklad aj nakoniec zobrazil. Prirodzene štatistické systémy excelovali pri preklade fráz (ktoré našli predpreložené v korpuse) no zlyhávali pri preklade viet, kde sa nevedeli popasovať s kontextom rôznych fráz v jednej vete.

Online príklady štatistického strojového prekladu slovenčiny je ťažké nájsť, keďže najväčší hráči už prešli na nový systém.  V roku 2016 Google prišiel so zmenou. Ohlásil implementáciu neurálneho strojového prekladu, ktorý je založený na tom, ako stroj vníma vetu ako takú. Pri preklade berie do úvahy slovo, slová okolo neho, jeho polohu vo vete a dôraz, aký naň veta kladie. Tieto informácie zakóduje a následne dekóduje v cudzom jazyku. Výsledkom sú čoraz kvalitnejšie preklady súvislých celkov. Ide však už skutočne o umelú inteligenciu, a tá sa stále iba učí. Preto sú rovnako podobné šance, že vám systém vyprodukuje kvalitný preklad, ako šance na úplný nezmysel. V odvetví neurálneho strojového prekladu sú nové a lepšie systémy vyvíjané každý mesiac a preto máme možnosť jeho vývoj sledovať live.

Neurálne sú aktuálne všetky najväčšie online prekladače, konkrétne Prekladač Google ako aj Microsoft Bing Translator.

 

14. 01. 2019 / / 0 komentárov

Komentáre

Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo