Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

5 rozdielov medzi bežnými a odbornými prekladmi

Odborné preklady tvoria veľkú časť prekladateľských dopytov. Nejde o úradné (súdne) preklady, ale o preklady odborných textov, ktoré majú v porovnaní s bežným textom určité pravidlá a špecifiká. Aké poznáme rozdiely medzi bežným a odborným prekladom?

5 rozdielov medzi bežnými a odbornými prekladmi

Odborné preklady vyžadujú obsiahlu slovnú zásobu

Bez ohľadu na to, či ide o medicínske preklady, právne preklady alebo preklady pre strojársky priemysel, v každom odvetví nachádzame špecifickú odbornú terminológiu. Znalosť výrazov, ktoré sa v danej oblasti využívajú, je nevyhnutná pre správny preklad celého textu.

Záruka správnosti odborného prekladu

Presnosť prekladu je mimoriadne dôležitá v prípade, že potrebujete preklad vedeckých štúdií, medicínskych záznamov, rôznych návodov alebo vzdelávacích materiálov. Pri preklade odborného textu je dôležité zabezpečiť jeho rovnosť s originálom, správnosť všetkých informácií a významovú zhodu.

Práca pre špecializovaného prekladateľa

Zatiaľ čo bežné preklady môže vyhotoviť ktokoľvek, kto pozná východiskový a cieľový jazyk, pri prekladoch odborných textov je potrebná hlbšia znalosť problematiky. Nie všetky odborné termíny majú v medzinárodne rovnaký význam, na čo je pri prekladoch nutné prihliadať. Niektoré z použitých slov nemusí v cieľovom jazyku vôbec existovať. Prekladateľ, ktorý sa na danú oblasť špecializuje, dokáže preložiť odborné výrazy so zachovaním významu a udržania kontextu.

Preklad, ktorý podlieha predpisom

Rozdielne oblasti vedy a techniky podliehajú odlišným pravidlám prekladu. Pre absolútnu správnosť odborného prekladu je dôležité dodržať všetky požiadavky, normy, predpisy a medzinárodné certifikácie. Úlohou prekladateľa, ktorý sa špecializuje na konkrétnu oblasť, je aj sledovanie týchto predpisov a zmien, ktoré v smerniciach vznikajú. Pri svojej práci sa nimi, samozrejme, musí riadiť.

Rozdiel v cene bežných a odborných prekladov

Okrem praktických špecifík zhotovovania prekladov je tu ešte jeden rozdiel, pre zadávateľa pravdepodobne najdôležitejší – cena odborného prekladu. Tá je v porovnaní s bežnými prekladmi o niečo vyššia. Ak si nie ste istí, aký druh prekladu potrebujete, poraďte sa s odborníkom. Hranica medzi bežným a odborným textom je mimoriadne tenká. V praxi stretávame s prípadmi, kedy všeobecný text obsahuje odborné výrazy a pre správnosť prekladu sú nevyhnutné služby špecializovaného prekladateľa.

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.