5 rozdielov medzi bežnými a odbornými prekladmi

Odborné preklady tvoria veľkú časť prekladateľských dopytov. Nejde o úradné (súdne) preklady, ale o preklady odborných textov, ktoré majú v porovnaní s bežným textom určité pravidlá a špecifiká. Aké poznáme rozdiely medzi bežným a odborným prekladom?

5 rozdielov medzi bežnými a odbornými prekladmi

Odborné preklady vyžadujú obsiahlu slovnú zásobu

Bez ohľadu na to, či ide o medicínske preklady, právne preklady alebo preklady pre strojársky priemysel, v každom odvetví nachádzame špecifickú odbornú terminológiu. Znalosť výrazov, ktoré sa v danej oblasti využívajú, je nevyhnutná pre správny preklad celého textu.

Záruka správnosti odborného prekladu

Presnosť prekladu je mimoriadne dôležitá v prípade, že potrebujete preklad vedeckých štúdií, medicínskych záznamov, rôznych návodov alebo vzdelávacích materiálov. Pri preklade odborného textu je dôležité zabezpečiť jeho rovnosť s originálom, správnosť všetkých informácií a významovú zhodu.

Práca pre špecializovaného prekladateľa

Zatiaľ čo bežné preklady môže vyhotoviť ktokoľvek, kto pozná východiskový a cieľový jazyk, pri prekladoch odborných textov je potrebná hlbšia znalosť problematiky. Nie všetky odborné termíny majú v medzinárodne rovnaký význam, na čo je pri prekladoch nutné prihliadať. Niektoré z použitých slov nemusí v cieľovom jazyku vôbec existovať. Prekladateľ, ktorý sa na danú oblasť špecializuje, dokáže preložiť odborné výrazy so zachovaním významu a udržania kontextu.

Preklad, ktorý podlieha predpisom

Rozdielne oblasti vedy a techniky podliehajú odlišným pravidlám prekladu. Pre absolútnu správnosť odborného prekladu je dôležité dodržať všetky požiadavky, normy, predpisy a medzinárodné certifikácie. Úlohou prekladateľa, ktorý sa špecializuje na konkrétnu oblasť, je aj sledovanie týchto predpisov a zmien, ktoré v smerniciach vznikajú. Pri svojej práci sa nimi, samozrejme, musí riadiť.

Rozdiel v cene bežných a odborných prekladov

Okrem praktických špecifík zhotovovania prekladov je tu ešte jeden rozdiel, pre zadávateľa pravdepodobne najdôležitejší – cena odborného prekladu. Tá je v porovnaní s bežnými prekladmi o niečo vyššia. Ak si nie ste istí, aký druh prekladu potrebujete, poraďte sa s odborníkom. Hranica medzi bežným a odborným textom je mimoriadne tenká. V praxi stretávame s prípadmi, kedy všeobecný text obsahuje odborné výrazy a pre správnosť prekladu sú nevyhnutné služby špecializovaného prekladateľa.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.