Žaneta Peklanská

13. októbra 2021

Akými spôsobmi môže klient i agentúra urýchliť dodanie prekladov

Známe príslovie Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť je v dnešnom rýchlom svete viac ako aktuálne. Takmer každý deň čelíme hraničným termínom a požiadavkám na ešte rýchlejšie dodanie prekladov.

Pridajte sa ku 10 871 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Vytvoriť preklad textu sa na prvý pohľad môže zdať ako veľmi jednoduchá záležitosť. Možno si poviete, čo už môže byť náročné na pretransformovaní myšlienok z jedného jazyka do druhého, keď je v ňom prekladateľ špička. Niektoré veci je jednoduchšie povedať, než v skutočnosti spraviť a urýchlenie procesu prekladu nie je vždy na ramenách prekladateľa. Ako môže klient aj agentúra prispieť k uľahčeniu a urýchleniu prekladu?

quote-peklanska

Čo môže urobiť klient, aby sa agentúre prekladalo ľahšie?

Poskytnúť kvalitný zdrojový text

Pri zdrojovom texte platí jednoduchá priama úmera – čím kvalitnejší text dodáte, tým kvalitnejší preklad môžete očakávať. Nie je však nič neobvyklé, že prekladateľ text klientovi vráti s dodatočnými otázkami alebo návrhmi na úpravu, pretože je nejednoznačný, a čas dodania sa predlžuje.

Veľká pomoc sú tiež podklady v akomkoľvek editovateľnom formáte, napríklad .doc, .pdf, .xls a podobne. Rôzne skeny či obrázky je potrebné pred prekladom konvertovať do editovateľného formátu, čo si žiada nejaký čas. Podklady nie je nutné konvertovať do rovnakého typu, napríklad môže ísť o mix dokumentov .doc a .pdf, agentúra si s nimi hravo poradí.

Jasne a konkrétne definovať svoje požiadavky

Informovať agentúru o špecifikách textu šetrí množstvo času a otázok, na ktoré by ste museli odpovedať. Prekladateľ potrebuje poznať čitateľa textov, štýl a tón jazyka a vedieť o rôznych jazykových nuansách, ktoré sa prekladu týkajú. Iný typ prekladu je pre laickú verejnosť a iný pre odborníkov. Ak máte vytvorenú vlastnú internú terminológiu alebo žargón, poskytnite podklady agentúre, aby prekladateľ zachoval jednotnosť použitých pojmov v texte. Čím presnejšie popíšete svoje očakávania a požiadavky, tým rýchlejšie môžete očakávať vyhotovený preklad.

Pre marketingové a e-commerce preklady využívame v Translata kreatívny brief, ktorý nielen skracuje čas dodania prekladov, ale zároveň chráni pred komunikačnými trapasmi.

Byť poruke na riešenie otázok

Je veľmi užitočné mať v tíme osobu, ktorá je v prípade urgentných otázok pripravená agentúre poskytnúť fundovanú odpoveď v akejkoľvek fáze prekladu. Rýchle riešenie problémov napomáha plynulému pokračovaniu v projekte.

Rozčleniť doručenie prekladov na niekoľko častí

Okrem lepšej organizácie projektu vám rozloženie dodania prekladu umožní poskytnúť agentúre spätnú väzbu a pripomienky, ktoré už v ďalších dodaných častiach budú zapracované. Čas šetrí dohoda o cene za slovo ešte pred začiatkom projektu. Klient nemusí odsúhlasovať každú požiadavku, iba 1 – 2-krát za mesiac dostane faktúru.

Využívať automatizované zadávanie prekladov

Možnosť zadávať preklady automaticky formou nahrávania cez webovú aplikáciu, alebo prepojenie s cloudovými službami či databázami, výrazne šetrí čas a zjednodušuje vzájomnú komunikáciu.

V rámci automatizácie zadávania prekladov sme pre klientov vytvorili Translata Portál. Nahrádza zdĺhavú e-mailovú komunikáciu a klientom umožňuje nielen zadávať preklady a sledovať ich stav, ale mať pod kontrolou aj objednávky a faktúry.

Čo môže urobiť prekladateľská agentúra, aby bol preklad hotový rýchlejšie?

Vytvárať klientom prekladové pamäte a glosár

Tvorba prekladových pamätí ideálne pre každého klienta je spôsob, ktorý prekladateľom uľahčuje prácu a klientom šetrí náklady aj čas. Prekladateľské softvéry umožňujú po preložení textu uložiť zdrojový text a jeho preklad ako dvojicu. Ak prekladateľ opakovane pracuje s klientom, môže sa k textom vrátiť. To isté platí o vytváraní glosáru, obzvlášť v odborných prekladoch, ktoré sú citlivé na použitú terminológiu.

Využívať CAT nástroje

Bez šikovných CAT nástrojov si prekladatelia už ani nevedia predstaviť svoju prácu. Vďaka vytvoreným prekladovým pamätiam je proces sčasti zautomatizovaný. Nástroje CAT dokážu v prekladovej pamäti klienta identifikovať doposiaľ preložené frázy alebo vety a automaticky ich do textu doplniť, čím sa proces značne urýchľuje. Prekladateľ skontroluje kvalitu prekladu a môže urobiť prípadné zmeny, aby kontext prekladu dával význam.

Prečítajte si, ako sa nám aj vďaka prekladovým pamätiam podarilo skrátiť čas dodania náročného odborného prekladu pre Atlas Copco, s.r.o. (Desoutter Industrial Tools) a navyše ušetriť klientovi 50 % nákladov.

Dedikovať pre každého klienta prekladateľský tím

Fixný tím prekladateľov pre každého klienta pomáha nielen z pohľadu zabezpečenia konzistencie jazyka, ale aj angažovanosti prekladateľa. Keď si raz osvojí potreby klienta, aj pri opakovaných zadaniach presne vie, ako texty prekladať a na čo si dať pozor. Celý tím by mal mať prístup k rovnakým informáciám o projekte, prekladovým pamätiam, terminológii a možnosť spolu komunikovať.

Hľadať cesty k väčšej automatizácii zadávania prekladov

Technológie nás bavia a ich napredovanie nám pomáha zlepšovať manažment prekladov. V čoraz väčšej automatizácii vidíme budúcnosť a znamená pre nás neustálu výzvu. Pre rozsiahle projekty e-commerce prekladov naše IT oddelenie vytvorilo vlastný nástroj na automatizáciu, kde je úspora času naozaj výrazná. Nástroj minimalizuje úsilie na strane klienta tým, že prepojí jeho webstránku s prekladateľskými nástrojmi a odbremeňuje od manuálneho kopírovania a klikania.

Potenciál zaradiť vyššiu rýchlosť

Netreba zabúdať, že pre hladký priebeh celého projektu prekladu je dôležitá aj vzájomná spolupráca klienta a prekladateľskej agentúry ako jedného tímu, ktorá je postavená na otvorenej komunikácii a rozumne nastavených podmienkach. Len tak sa dá zvyšovať produktivita a skracovať lehoty dodania.

Žaneta is a cross between the iconic and stylish Jackie Kennedy and the determined and fearless Winston Churchill. Dressed to the nines, professional, and always ready to tackle a problem, delegate tasks, or help kick off Friday's work ethic. Translata's "First Lady" is the heart of the team. She helps keep us all grounded while we reach for the stars.