Azerbajdžan: krajina Kaukazu obmývaná Kaspickým morom

Azerbajdžan je fascinujúca krajina s vynikajúcou kuchyňou, krásnym pobrežím Kaspického mora, prírodnou scenériou a priateľskými ľuďmi. Najväčšia a najľudnatejšia krajina na Kaukaze získala pomenovanie „krajina ohňa”. Ročne Azerbajdžan navštívia viac než 3 milióny turistov.

Hlavné mesto Azerbajdžanu, Baku (Mesto vetrov) leží na križovatke starobylých obchodných ciest. Najznámejšia z nich, Hodvábna cesta, zanechala v krajine stopy po jednotlivých kultúrach. Baku je najväčším prístavom Kaspického mora a jedným z najstarších miest na svete. Dnes ohuruje modernou architektúrou, ktorá v mnohých ohľadoch pripomína Dubaj. 

História Azerbajdžanu v skratke

Po celé stáročia súperili mnohé ríše a kráľovstvá o získanie kontroly nad územím Azerbajdžanu. Na začiatku 19. storočia bol región rozdelený medzi Rusko a Irán. Samostatnosť získal v roku 1918, sloboda Azerbajdžanskej demokratickej republiky ale netrvala dlho. V roku 1920 vtrhli na územie armádne jednotky z vtedajšieho Sovietskeho zväzu a obsadili hlavné mesto Baku. 

Azerbajdžan potom fungoval pod nadvládou Sovietskeho zväzu až do roku 1991, kedy získal svoju nezávislosť ako Azerbajdžanská republika. Z rozpadu ZSSR vyplynula zložitá humanitárna situácia a konflikty s Arménskom. Najznámejším je spor o Náhorný Karabach, ktorý pretrváva dodnes. Ide o najdlhšie trvajúci vojenský konflikt na hraniciach Európy.

Obyvatelia

Azerbajdžan má takmer 10 miliónov obyvateľov, z ktorých väčšinu tvoria etnickí Azerbajdžanci (Azerovia). Národ vznikol po usídlení kočovných kmeňov seldžuckých Turkov na pobreží Kaspického mora. Vyše dvadsať miliónov Azerbajdžancov v súčasnosti žije v susednom Iráne, asi milión v Rusku. Medzi minoritné národy žijúce v Azerbajdžane patria Rusi, Dagestanci (Lezgovia) a Arméni.

Jazyk Azerbajdžanu

Úradným jazykom Azerbajdžanu je azerbajdžančina. Ide o turkický jazyk, ktorý patrí do altajsko-tureckej jazykovej skupiny. Azerbajdžančina je blízko príbuzná turečtine, do veľkej miery ju ovplyvnila perzština aj arabčina. Azerbajdžansky dnes hovorí asi 23 miliónov rodených hovoriacich. Okrem nej sa v Azerbajdžane dorozumiete rusky aj anglicky. 

Po stáročia bola azerbajdžančina písaná arabskou abecedou, latinku prijali až v roku 1928. O 11 rokov neskôr, podobne ako v kazaštine, nahradila latinskú abecedu azbuka. Všetka obchodná komunikácia aj výučba v Azerbajdžane prebiehala v ruskom jazyku. Po rozpade ZSSR prijal parlament latinskú abecedu, no dodnes sa používajú obe abecedy, latinka aj cyrilika. 

Azerbajdžanský jazyk, ktorým sa hovorí v iránskom Azerbajdžane (severozápad Iránu), je celkom odlišný od jazyka, ktorým sa hovorí v Azerbajdžanskej republike. Azerbajdžan má viaceré regionálne dialekty, hlavne na severe krajiny, no najväčšiu rozmanitosť kaukazských jazykov nájdeme v horách osídlených chudobnejším obyvateľstvom.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.