Budú COVID dokumenty povinná výbava každého cestovateľa?

Mnohé krajiny zaviedli v čase pandémie cestovné opatrenia, ktorých cieľom je spomaliť šírenie koronavírusu a chrániť zdravie ľudí. Prečítajte si aktuálne informácie o podmienkach vstupu do cudzích krajín, nevyhnutných dokumentoch a postupu pri návrate na Slovensko. Informácie v článku boli aktualizované 27.2.2021.

Cestovanie počas pandémie koronavírusu COVID-19

Cestovanie do zahraničia je v súčasnosti povolené, no stretnúť sa môžete s obmedzeným počtom letov a liniek železničnej dopravy. Neodporúča sa cestovanie do najviac zasiahnutých oblastí. Obmedzenia týkajúce sa cestovania si určuje každá krajina osobitne. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča registráciu občanov SR pred cestou do zahraničia. Po bezplatnej registrácii získate možnosť poskytovania dôležitých informácií o každej zmene cestovného odporúčania v krajinách vášho pobytu.

Prechod cez hranice

Aktuálne obmedzenia pri prechode cez hranice, podmienky pre vstup a opatrenia v cudzích krajinách zverejňuje mzv.sk

Česká republika

Česko v súčasnosti označuje Slovenskú republiku za vysoko rizikovú krajinu. Pred vstupom do ČR je potrebné vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole. Pred vstupom je potrebný negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, a najskôr 5 dní po vstupe druhý negatívny PCR test, ktorý predložíte krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi). 

Do predloženia druhého výsledku je nutná samoizolácia. Po dobu 10 dní od príchodu do ČR je potrebné nosiť na verejnosti respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95, P2, DS alebo rúško, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.

Poľsko

Osoby vstupujúce zo Slovenskej republiky, ktoré sa vracajú do miesta pobytu v Poľsku, musia v Poľsku absolvovať 10-dňovú karanténu. Obyvatelia Slovenska, ktorí vstupujú na územie Poľska, sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku

Výnimka platí pre ľudí, ktorí majú vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19, pracujúcich a podnikateľov v Poľsku alebo susednej krajine, žiakov a študentov, ako aj vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy.

Ukrajina

Podmienkou vstupu na územie Ukrajiny pre prichádzajúcich zo Slovenska je preukázanie sa negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín alebo povinnosť ísť do izolácie v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý je potrebné absolvovať na Ukrajine. Domáca izolácia je monitorovaná prostredníctvom mobilnej aplikácie. Ukrajina neudeľuje výnimku osobám, ktoré v minulosti prekonali ochorenie COVID-19.

Maďarsko

Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska iným ako maďarským občanom. Cudzinci s rodinnými príslušníkmi sem môžu vstúpiť s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska s povolením od cudzineckej polície. Tieto obmedzenia sa vzťahujú aj na vlakovú autobusovú dopravu. Všetkým ľuďom je po príchode na územie Maďarska nariadená povinná 10-dňová karanténa, ktorej dodržiavanie je sledované cez nainštalovanú aplikáciu v mobile.

Výnimky sa opäť vzťahujú na medzištátnu dopravu, tzv. pendlerov do 30 km od hraníc (pobyt maximálne 24 hodín) a osoby, ktoré preukážu prekonanie COVID-u v posledných 6 mesiacoch. Ak má vaša cesta do Maďarska ekonomický alebo obchodný cieľ, môžete vstúpiť na územie Maďarska neobmedzene. 

Rakúsko

Občanom SR je umožnené prekročenie hraníc s Rakúskom s prísnejšími hraničnými kontrolami. Od 15. januára platí povinnosť elektronickej registrácie osôb, ktoré vstupujú na územie Rakúska. Povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska. Ukončiť ju môžete 5. deň po vstupe na základe negatívneho PCR testu. Všetky osoby vstupujúce do Rakúska sú od 10. februára okrem registrácie a podstúpenia karantény povinné už pri vstupe do Rakúska predložiť negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu, nie staršieho ako 72 hodín. 

Nemecko

Na cestujúcich zo Slovenskej republiky sa aktuálne vzťahuje zákaz osobnej prepravy pri ceste do Nemecka leteckou, autobusovou, železničnou aj lodnou dopravou. Výnimku zo zákazu vstupu majú občania Nemecka a cudzí štátni príslušníci s pobytom v Nemecku a preprava tovarov. Takíto cestujúci zo Slovenskej republiky musia už pred nástupom do dopravného prostriedku alebo pri vstupe na územie Nemecka predložiť maximálne 48 hodín starý negatívny test (od vykonania testu, nie výsledku) a mať registráciu prostredníctvom digitálneho formulára s povinnosťou preukázať sa potvrdením v PDF formáte. 

Rozhodnutie platí bez výnimky, aj pre cestujúcich ktorí prekonali COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.

Bulharsko

Slovenskí občania cestujúci do Bulharska do 30. apríla 2021 musia pred nástupom do lietadla, vlaku alebo autobusu smerujúceho do Bulharska, alebo pri vstupe na územie Bulharska vlastnou dopravou, predložiť maximálne 72 hodín starý negatívny výsledok PCR testu. Táto povinnosť sa vzťahuje bez výnimky pre všetkých cestujúcich, aj pre deti a taktiež cestujúcich, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 alebo absolvovali očkovanie.

Chorvátsko

Pre občanov Slovenska platí do 1.marca 2021 povinnosť preukázať sa pri vstupe na územie Chorvátska negatívnym PCR testom na COVID-19, ktorý nie je starší ako 48 hodín. Možné je absolvovať PCR testovanie bezprostredne po vstupe do Chorvátska a v samoizolácii počkať na výsledok testu, alebo absolvovať 10-dňovú karanténu. Pre vstup do Chorvátska sa neakceptuje potvrdenie o očkovaní, ani spoločný vakcinačný preukaz EÚ. Akceptuje sa potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, nie staršie ako 90 dní, vystavené v chorvátskom alebo anglickom jazyku.

V naliehavých prípadoch je možné prísť na územie Chorvátska aj bez negatívneho výsledku testu a výnimka platí aj pre študentov. Tí musia pri kontrole preukázať, že škola vykonáva prezenčné vyučovanie.

Taliansko

Pri vstupe do Talianska sa cestujúci zo Slovenska, musia preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu. Pokiaľ sa nepreukážete negatívnym testom, platí povinná 14-dňová karanténa. Vstup a tranzit cez Taliansko bez povinnosti karantény a testu na COVID-19 je umožnený z preukázateľne naliehavých dôvodov, pre tranzit do 36 hodín, pendlerom, zdravotníckemu personálu a zamestnancom s potvrdením od zamestnávateľa.

Grécko

Vstup na územie Grécka je povolený iba po predložení negatívneho PCR testu. PCR test nesmie byť starší viac ako 72 hodín. Všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Grécka, sa nariaďuje karanténa po dobu 7 dní. Ak je celková dĺžka pobytu v Grécku kratšia ako 7 dní, karanténne obmedzenie platí na toto časové obdobie, teda do odchodu z krajiny. Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny, a to v anglickom jazyku.

Spojené kráľovstvo

Od 18. januára platí pre cestujúcich prichádzajúcich zo všetkých krajín povinnosť preukázania sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 3 dni. 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny je potrebná registrácia a vyplnenie „passenger locator form”. Po prílete do Spojeného kráľovstva je potrebné objednať si povinnú sadu domácich testov na COVID-19 a dodržať 10-dňovú domácu karanténu.

USA

Osoby, ktoré sa fyzicky nachádzali v Schengenskom priestore (alebo niekoľkých ďalších krajinách) počas 14 dní pred plánovaným vstupom na územie USA, nebudú môcť vstúpiť do USA. Vstup majú povolení iba osoby, ktoré sú štátnymi občanmi USA, osoby, ktoré majú na území USA trvalý pobyt, alebo sú manželským partnerom štátneho občana USA. Tieto osoby sa pred vstupom do lietadla musia preukázať negatívnym testom (PCR alebo antigénový test) nie starším než 3 dni. Uznáva sa tiež dôkaz o nedávnom prekonaní choroby COVID-19.

Dokumenty potrebné pri cestovaní do zahraničia

Cestujúci do zahraničia sa môžu preukázať negatívnym výsledkom testu v časovom rozmedzí, ktoré stanovila vaša cieľová krajina. Ľudia, ktorí už prekonali COVID, môžu voľne cestovať s potvrdením od lekára. Niektoré krajiny uznávajú aj potvrdenie o zaočkovaní. Na našej stránke si môžete stiahnuť vzor dokumentu potvrdenie o prekonaní COVID a potvrdenie o prvom očkovaní v anglickom a nemeckom jazyku. Pre všetky osobné i obchodné potreby našim klientom aj naďalej zabezpečujeme prekladateľské služby počas karantény.

Podmienky vstupu na územie SR po návrate zo zahraničia

Pred príchodom na Slovensko je potrebná registrácia na stránke korona.gov.sk/ehranica. Výnimka sa vzťahuje na tzv. pendlerov alebo podnikateľov, ktorý sa pri vstupe na Slovensko môžu preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Úplná výnimka z povinnosti negatívneho testu platí aj naďalej pre tranzit či vodičov medzinárodnej dopravy. Pre cestovateľov platí od 8. februára platí po návrate na Slovensko 14-dňová karanténa po príchode zo všetkých krajín. Skrátiť si ju môžete na 8. deň izolácie, a to bezplatným testom. Domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti. O celkovej dĺžke izolácie (vzhľadom na váš zdravotný stav) rozhodne váš lekár.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.