Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Cena Jána Hollého za umelecký preklad

Cena Jána Hollého za umelecký preklad

Od dnešného dňa do 15. januára 2015 môžu fyzické aj právnické osoby posielať návrhy na ocenenie na adresu Sekcie pre umelecký preklad pri Literárnom fonde. Navrhované preklady musia byť z oblasti krásnej literatúry, umeleckej esejistiky, literárnej vedy a drámy publikované ako 1. vydanie vydané v roku 2014. Viac informácií o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri navrhovanom diele, spolu s adresou Literárneho fondu nájdete tu.

Pri tejto príležitosti by sme čitateľom radi pripomenuli pár zaujímavých faktov o Jánovi Hollom, po ktorom je ocenenie pomenované.

Ján Hollý na poštovej známkeJán Hollý

Narodený v Borskom Mikuláši na jar 1785.

V malej dedinke na Záhorí v rodine roľníkov vyrástol Ján Hollý na významného slovenského básnika, prekladateľa a katolíckeho kňaza. V jeho osobe sa už od malého veku bili duchovné povinnosti každodenného života s burcujúcim tvorivým nepokojom básnika. Tento vnútorný kontrast mladého básnika je možné vidieť aj v jeho tvorbe, ktorá začala prekladom antickej poézie a skončila pri tvorbe vznešených ód, hrdinských eposov, selaniek a duchovných piesní. Jeho diela sú viditeľne poznačené silným autorovým rukopisom, ktorý odzrkadľoval Hollého tvorivé vzrušenie, emócie plné rozporuplnosti a najmä obraz básnikovej duchovnej biografie. Jeho dlhoročné pôsobenie v úlohe katolíckeho duchovného sa v zložitom období rodiaceho sa slovenského národného obrodenia snúbilo s rozsiahlou literárnou tvorbou. Ján Hollý patrí medzi najvýznamnejších klasických básnikov slovenského národného obrodenia, ktorý vo významnej miere ovplyvnil tvorbu nastupujúcej romantickej generácie štúrovcov. Jeho diela boli písané v bernolákovskej slovenčine, čím potvrdil opodstatnenosť slovenskej spisovnej reči a jej významu v ponímaní slovenského národa.

Bájosloví pohanskích Slovákov, Ján Hollý

Zlatý fond digitalizovaných literárnych diel SME

(výber)

Všecci Slávi teho istého boha ňejednako všaďe si predstavovaľi; aľe po mnohích od seba odďáľeních krajnách rozešírení podla rozľičnosťi nárečá rozľičňe menovaľi; ináč si ho též v postave viobrazovaľi, a na iní spósob cťiľi. Odtáď jedného boha, k. p. Svatovíta, rozličné ména a viobrazeňí pochádzá. Najznámejší bohové, kterí sa v básňi Cirillo-Metodiaďe a inďe pripomínajú, boľi tito: BES: od besu aneb besnosťi, vsťeklosťi tak volaní. Obecné méno zlého ducha; i jemu obetovali. Viobrazoval sa jako cap, Vlkolákovi podobní. Čítajte viac z tvorby Jána Hollého tu.

admin

Administrator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi vel purus eu purus varius tristique. Ut sed velit eu lectus egestas aliquet id sed risus. Proin pharetra lacus ultrices nibh rutrum lobortis. Morbi id dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Fusce maximus, lorem eu mattis ultrices, libero eros bibendum velit, sit amet dictum leo nulla sed ipsum. Proin venenatis felis metus, et faucibus ligula congue non. Morbi semper aliquam mi, a feugiat nisl luctus id. Nulla facilisi. Mauris nibh diam, bibendum sed ante a, rutrum vestibulum tellus.