Cena Jána Hollého za umelecký preklad

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
etymológia

Od dnešného dňa do 15. januára 2015 môžu fyzické aj právnické osoby posielať návrhy na ocenenie na adresu Sekcie pre umelecký preklad pri Literárnom fonde. Navrhované preklady musia byť z oblasti krásnej literatúry, umeleckej esejistiky, literárnej vedy a drámy publikované ako 1. vydanie vydané v roku 2014. Viac informácií o podmienkach, ktoré musia byť splnené pri navrhovanom diele, spolu s adresou Literárneho fondu nájdete tu.

Pri tejto príležitosti by sme čitateľom radi pripomenuli pár zaujímavých faktov o Jánovi Hollom, po ktorom je ocenenie pomenované.

Ján Hollý na poštovej známkeJán Hollý

Narodený v Borskom Mikuláši na jar 1785.

V malej dedinke na Záhorí v rodine roľníkov vyrástol Ján Hollý na významného slovenského básnika, prekladateľa a katolíckeho kňaza. V jeho osobe sa už od malého veku bili duchovné povinnosti každodenného života s burcujúcim tvorivým nepokojom básnika. Tento vnútorný kontrast mladého básnika je možné vidieť aj v jeho tvorbe, ktorá začala prekladom antickej poézie a skončila pri tvorbe vznešených ód, hrdinských eposov, selaniek a duchovných piesní. Jeho diela sú viditeľne poznačené silným autorovým rukopisom, ktorý odzrkadľoval Hollého tvorivé vzrušenie, emócie plné rozporuplnosti a najmä obraz básnikovej duchovnej biografie.

Jeho dlhoročné pôsobenie v úlohe katolíckeho duchovného sa v zložitom období rodiaceho sa slovenského národného obrodenia snúbilo s rozsiahlou literárnou tvorbou. Ján Hollý patrí medzi najvýznamnejších klasických básnikov slovenského národného obrodenia, ktorý vo významnej miere ovplyvnil tvorbu nastupujúcej romantickej generácie štúrovcov. Jeho diela boli písané v bernolákovskej slovenčine, čím potvrdil opodstatnenosť slovenskej spisovnej reči a jej významu v ponímaní slovenského národa.

Bájosloví pohanskích Slovákov, Ján Hollý

Zlatý fond digitalizovaných literárnych diel SME

(výber)

Všecci Slávi teho istého boha ňejednako všaďe si predstavovaľi; aľe po mnohích od seba odďáľeních krajnách rozešírení podla rozľičnosťi nárečá rozľičňe menovaľi; ináč si ho též v postave viobrazovaľi, a na iní spósob cťiľi. Odtáď jedného boha, k. p. Svatovíta, rozličné ména a viobrazeňí pochádzá.

Najznámejší bohové, kterí sa v básňi Cirillo-Metodiaďe a inďe pripomínajú, boľi tito:

BES: od besu aneb besnosťi, vsťeklosťi tak volaní. Obecné méno zlého ducha; i jemu obetovali. Viobrazoval sa jako cap, Vlkolákovi podobní.

Čítajte viac z tvorby Jána Hollého tu.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.