Chystáte sa do Litvy? Nezabudnite na úradný preklad

Pobaltské krajiny zaujmú svojich návštevníkov historickými pamiatkami, prírodnými krásami i plážami. Litvu, najväčšiu z nich, ročne navštívi viac než 3 milióny turistov. Desiatky tisíc ľudí sa v Litve rozhodli dlhodobo žiť. Či už plánujete dovolenku, štúdium, alebo hľadáte pracovné príležitosti v Litve, čakajú vás náležitosti spojené s prekladom dokumentov. Ktoré to sú?

Litva je krajina v Európskej únii, takže sa na ňu vzťahujú štandardné postupy EÚ. Úradným jazykom tejto krajiny je litovčina, no ruské menšiny môžu vyžadovať aj ruštinu. Ak chcete vycestovať do Litvy, budete potrebovať cestovný doklad. Ním je buď občiansky preukaz alebo cestovný pas. Cestovné doklady musia byť platné až do doby vášho odchodu z Litvy. Okrem nich nepotrebujete v prípade dovolenky do 90 dní žiadne ďalšie dokumenty. Pokiaľ ale plánujete pobudnúť v krajine dlhšie než 90 dní, bude nevyhnutné požiadať o vydanie víz.

Život a práca v Litve

Hlavné mesto Litvy Vilnius ponúka množstvo pracovných príležitostí aj pre cudzincov, hlavne v IT a telekomunikačnom sektore. Mnoho západných spoločností má pobočky v Litve, pretože mzdové náklady a dane sú výrazne pod západoeurópskymi štandardmi. Okrem hlavného mesta je väčšina pracovných príležitostí v Kaunase, druhom najväčšom meste krajiny. Štátni príslušníci SR sa môžu bez akýchkoľvek obmedzení zamestnať v litovskej spoločnosti. Ak chcete pracovať v Litve na pracovnú zmluvu, nepotrebujete pracovné povolenie. Výnimkou je iba práca v štátnych službách a v právnom sektore, kde je podmienkou občianstvo v Litovskej republike.

Ak sa uchádzate o prácu v tejto krajine, postup je rovnaký, ako vo väčšine krajín EÚ. Spoločnosti zvyčajne vyžadujú životopis a neskôr aj osobný (prípad video) pohovor s uchádzačom. Niektoré medzinárodné spoločnosti prijímajú životopisy v angličtine, iné budú vyžadovať životopis v litovčine. Ten nemusí obsahovať žiadne špeciálne informácie, iba základné údaje o vás, vašom vzdelaní a pracovných skúsenostiach, ako aj kontaktné informácie. Potrebný môže byť aj sprievodný list. Ak neviete po litovsky a potrebujete životopis v litovčine, na tento účel vám postačí bežný preklad dokumentu

Žiadosť o povolenie na pobyt

Ak v Litve plánujete pracovať alebo žiť dlhšie ako 3 mesiace, musíte získať povolenie na pobyt v Litovskej republike. Povolenie môže byť vydané až na obdobie 5 rokov (prípadne kratší čas) a neskôr aj predĺžené. Vydáva ho Ministerstvo vnútra Litovskej republiky. K žiadosti je potrebné pripojiť platný doklad totožnosti, pracovnú zmluvu a informácie o rodinných príslušníkoch. Predkladá sa tiež potvrdenie o zdravotnom poistení, najčastejšie európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám vaša poisťovňa vydá bezplatne. Po zmene miesta pobytu sa odporúča požiadať o registráciu do systému zdravotnej starostlivosti v Litve. Žiadosť o pobyt s dokumentmi sa predkladá na migračný úrad (migračné oddelenie) v oblasti, v ktorej sa plánujete zdržiavať. V prípade, že sa v Litve plánujete zdržať dlhšie ako 6 mesiacov, mali by ste nahlásiť svoj odchod na migračnom úrade na Slovensku. 

Aké úradné preklady budete potrebovať?

Dokumenty vydané cudzími štátmi musia byť legalizované alebo overené apostilou v súlade s postupom ustanoveným vládou Litovskej republiky. Ide o úradný preklad, ktorý sa niekedy nazýva aj preklad s pečiatkou. K registrácii na pobyt potrebujete iba úradný preklad dokumentu, ktorý potvrdzuje váš pracovný záväzok (napríklad ak vás vyslala spoločnosť do Slovenska), alebo doklad potvrdzujúci, že máte „dostatočné zdroje” na život v Litovskej republike bez nutnosti pracovať (minimálne 125 eur na mesiac na osobu). 

Ak žiadate aj o pobyt rodinných príslušníkov, budete potrebovať kópiu sobášneho listu s úradným prekladom a kópie rodných listov detí s úradným prekladom do litovského jazyka. Ak ste samostatne zárobková osoba, môžete v Litve slobodne podnikať. V takomto prípade budete potrebovať úradný preklad živnostenského oprávnenia alebo iný dokument, ktorý dokazuje oprávnenie na podnikanie v EÚ. Bližšie informácie o dokumentoch a prekladoch pre špecifické prípady nájdete na stránke migracija.lt

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.