Čo je to oficiálny preklad a kedy si ho text vyžaduje?

Preklad diela alebo dokumentu môže vykonať prakticky ktokoľvek. Neznamená to však, že takýto preklad bude mať rovnakú váhu, ako oficiálny preklad. Za oficiálnym prekladom stojí určitá autorita, ktorá potvrdzuje jeho správnosť a zodpovedá za jeho kvalitu.

Čo je to oficiálny preklad

S pojmom oficiálny preklad sa najčastejšie stretávame pri prekladoch zmlúv, potvrdení a ďalších oficiálnych dokumentov. Tento preklad sa niekedy nazýva aj úradný preklad, súdny preklad alebo preklad s pečiatkou, preklad s okrúhlou pečiatkou. Súčasťou oficiálneho prekladu je prekladateľská doložka súdneho prekladateľa.  . Súdny prekladateľ, je  poverený  Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a zodpovedá za kvalitu prekladu a potvrdzuje, že preklad je zhodný s originálom.

Okrem  oficiálneho prekladu poznáme aj neoficiálny alebo bežný preklad, teda preklad vytvorený bez oficiálneho schválenia. Ten sa najčastejšie využíva na osobné potreby, pri preklade súkromných dokumentov, kníh či textového obsahu online. Prekladateľ v prípade neoficiálnych prekladov nenesie právnu zodpovednosť za kvalitu prekladu ani jeho rovnosť s originálnym dielom/dokumentom. Kvalitné prekladateľské služby od overených prekladateľov si však držia svoj štandard bez ohľadu na to, či ide o oficiálny alebo neoficiálny preklad.

Úradný preklad – oficiálny preklad z pohľadu zákona

Zákonne oficiálne preklady môžu vyhotoviť iba súdni prekladatelia, ktorí musia byť oboznámení s právnymi aspektmi týkajúcimi sa overených prekladov. Jedná sa o zodpovednosť prekladateľa za zadanie, stav pôvodného dokumentu, aspekty usporiadania a formátu prekladu. Preložený dokument sa vydáva v papierovej podobe, je zviazaný s originálom, notársky overenou kópiou alebo kópiou dokumentu a prekladateľskou doložkou, kt. je podpísaná prekladateľom a opatrená pečiatkou. 

Úradný preklad a apostilácia dokumentov sú najčastejšie spôsoby zoficiálnenia prekladu. Úradné preklady sa vždy vyhotovujú podľa platných predpisov o súdnych prekladateľoch a úradných dokumentoch. Úradné preklady musia byť totožné so zdrojovým dokumentom, obsahovať rovnaké informácie a byť rovnako formátované. Najčastejšie ide o preklad právne záväzných dokumentov alebo iných úradných listín.

Kedy je potrebný oficiálny preklad textu?

Oficiálny preklad je potrebný v situáciách, kedy dokumenty vyžadujú  inštitúcie, úrady či štátna správa. Úradom je potrebné dokladovať správnosť prekladu, preto nemôže byť vyhotovený vami ani prekladateľom, ktorý na to nemá oprávnenie. Vďaka oficiálnemu prekladu má dokument rovnakú právoplatnosť v oboch krajinách. Neviete, v akých prípadoch je úradný preklad nevyhnutný? Prečítajte si, kedy potrebujete úradné preklady a ako ich vybaviť.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.