Alexandra Bukovčanová

26. februára 2018

Contractions v oficiálnej angličtine

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
slovná zásoba angličtiny

Keďže sa tomuto problému žiadna gramatická príručka konkrétne nevenuje, opýtali sme sa skúsených prekladateľov a odborníkov, čo si o tomto probléme myslia a spoločne sme dospeli k nasledujúcemu záveru.

Vyššie spomínané skrátené formy slovies sa vyskytujú primárne v priamej reči a v neformálnych textoch, keďže slúžia práve na uľahčenie komunikácie.

Netreba však zabúdať na fakt, že všetky prostriedky, ktoré v komunikácii používame závisia od individuálnych či spoločenských postojov a preto nie je možné vždy určiť presnú mieru formality.

Skrátenými formami vieme zdôrazniť, že daný text nevyžaduje oficiálnosť a autor je otvorený rôznym možnostiam a prezentuje tak svoju neformálnosť, zatiaľ čo rozpísané formy môžu v určitých situáciach vyznieť striktne až prikazujúco.

Ak však hovoríme o prekladoch úradných dokumentov či tzv. „akademickom písaní“, skrátené formy sú v tomto type vyjadrovania neprípustné, preto ak si, napríklad, hľadáte prácu v medzinárodne uznávanej spoločnosti či píšete filozofickú úvahu o zmysle života, tým, že slovesa rozpíšete, určite nič nepokazíte.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.