Fráza dňa – canary in the coalmine

Fráza dňa – canary in the coalmine

Fráza dňa – canary in the coalmine

 

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.  

Canary in the coalmine - fráza dňa

Fráza dňa – Canary in the coalmine

Doslovný preklad: kanárik v uhoľnej bani

Voľný preklad: upozorniť na nebezpečenstvo, varovať, vystríhať

Frazeologizmus „canary in the coalmine“ pochádza z konca 20. storočia, keď americkým či britským baníkom robili v baniach spoločnosť kanáriky sediace v klietkach. Pýtate sa, čo také malé a nevinné stvorenia robili v obrovskej a nebezpečnej bani?

Kanáriky slúžili v baniach ako tzv. „alarmy“. Ak došlo k úniku toxických plynov, ktoré človek nedokázal zachytiť, boli to práve kanáriky, čo na to doplatili. Nevládny či mŕtvy kanárik znamenal, že niečo nie je v poriadku a baníci sa musia čo najskôr dostať z bane von.

O tejto skutočnosti sa môžete presvedčiť, napríklad, aj v niektorých katastrofických filmoch, kde ako symbol nebezpečenstva slúži práve letiaci kanárik.

Príklady:

Many people participate in drug testing experiments run by pharmaceutical companies. They serve as canaries in the coalmine for the rest of population.

Global warming is the world´s canary in the coalmine for humans.

Vyskúšajte sa:

Canary in the coalmine means:

a)  to see something colorful in a dark place
b)  to sing to the miners while they work
c)  to prevent danger