Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – canary in the coalmine

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.  

Fráza dňa – Canary in the coalmine

Doslovný preklad: kanárik v uhoľnej bani

Voľný preklad: upozorniť na nebezpečenstvo, varovať, vystríhať

Frazeologizmus „canary in the coalmine“ pochádza z konca 20. storočia, keď americkým či britským baníkom robili v baniach spoločnosť kanáriky sediace v klietkach. Pýtate sa, čo také malé a nevinné stvorenia robili v obrovskej a nebezpečnej bani?

Kanáriky slúžili v baniach ako tzv. „alarmy“. Ak došlo k úniku toxických plynov, ktoré človek nedokázal zachytiť, boli to práve kanáriky, čo na to doplatili. Nevládny či mŕtvy kanárik znamenal, že niečo nie je v poriadku a baníci sa musia čo najskôr dostať z bane von.

O tejto skutočnosti sa môžete presvedčiť, napríklad, aj v niektorých katastrofických filmoch, kde ako symbol nebezpečenstva slúži práve letiaci kanárik.

Príklady:

Many people participate in drug testing experiments run by pharmaceutical companies. They serve as canaries in the coalmine for the rest of population.

Global warming is the world´s canary in the coalmine for humans.

Vyskúšajte sa:

Canary in the coalmine means:

a)  to see something colorful in a dark place
b)  to sing to the miners while they work
c)  to prevent danger

 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.