Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – Da steppt der Bär

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.  

Da steppt der Bär!
Význam: Tu to poriadne žije! (doslovný preklad: Stepuje tu medveď!)

Na bujarej zábave sa môže stať všeličo, no zažili ste už oslavu so stepujúcim medveďom? Nie, nemyslíme nejakého ťarbavého tanečníka.

Idióm „Da steppt der Bär!“ sa vzťahuje na stredoveké jarmoky, kde boli obľúbenou zábavou kočovné divadlá s kadejakými nevídanými čudami. Jednou z takýchto kuriozít boli cvičené medvede, ktoré na povel predviedli rôzne kúsky, pričom niektoré dokázali aj tancovať. Dnes je takáto drezúra zakázaná, no vtedy si uvoľnenou náladou a neraz aj alkoholom podgurážení diváci z týrania zvierat veľa nerobili a začali tancovať spolu s medveďom. Odvtedy sa v nemecky hovoriacich krajinách o dobrej zábave hovorí, že na nej stepuje aj medveď.

Hovorových idiómov s podobným významom nájdeme v nemčine niekoľko. Napríklad, „Da boxt der Papst im Kettenhemd!“, čo doslovne znamená, „Pápež tu boxuje v krúžkovej zbroji!“ Absurdná predstava, však? Na kvalitnej zábave sa zrejme uvoľní naozaj každý. 🙂

Príklady:

In Trenčín findet jeden Juni das Pohoda Festival statt. Da steppt immer der Bär!
„Hallo, Erika, hörst du mich? Komm sofort zu Martins Party! Er hat 20 Liter Vodka gebracht, da steppt der Bär!“

Vyskúšajte sa:

Wenn auf einer Party der Bär steppt, bedeutet das:

  1. die Party ist echt gut und alle sind gut gelaunt.
  2. es gibt dort jemanden, der gar nicht tanzen kann, es aber trotzdem macht.
  3. die Party ist langweilig und nur ein dummer Bär würde dort tanzen.
Správna odpoveď: A

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.