Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – down the pipe

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

– „Coming down the pike“ je pôvodné znenie tohto anglického slovného spojenia. V súčasnosti sa však pretransformovalo na používanejší tvar „coming down the pipe“.

– Podstatné meno pike, v slovnom spojení coming down the pike, predstavuje skrátenú verziu slova turnpike, ktoré v preklade znamená – široká cesta alebo cesta s mýtom. Skrátený tvar pike vznikol v Spojených štátoch na začiatku 19. storočia, pričom najstarší známy prípad použitia slova v slovnom spojení coming down the pike sa objavil okolo roku 1900.

– Slovo pike však čoskoro vymizlo zo zaužívanej slovnej zásoby a zachovalo sa jedine v spojení s týmto slovným spojením. Jeho miesto nahradilo slovo pipe, v preklade rúra, ktorá označuje priestor, ktorým ľahko pretečú viaceré skupenstvá. Doslovný preklad slovného spojenia „ľahko prejsť rúrou“ síce dáva logický zmysel, avšak už menej odzrkadľuje význam samotného slovného spojenia.

– Každopádne, doslovný význam spojenia coming down the pipe síce znamená, že niečo prešlo rúrou, jej skutočný význam však označuje situáciu, ktorá sa už čoskoro a neodvratne blíži.

Príklady:

Austerity measures are coming down the pipe which alerts many potential investors.

Regarding this resistant type of flesh-eating bacteria, noone really knows what´s coming down the pipe.

Vyskúsajte sa:

The next hostage-scenario is coming down the pipe, which means that…

a.)    we will see its real impact soon,
b.)    we should celebrate,
c.)    we will not find out for a long time.

Správna odpoveď: a

 

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.