Fráza dňa – down the pipe

Fráza dňa – down the pipe

Fráza dňa – down the pipe

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

down the pipe infografika

– „Coming down the pike“ je pôvodné znenie tohto anglického slovného spojenia. V súčasnosti sa však pretransformovalo na používanejší tvar „coming down the pipe“.

– Podstatné meno pike, v slovnom spojení coming down the pike, predstavuje skrátenú verziu slova turnpike, ktoré v preklade znamená – široká cesta alebo cesta s mýtom. Skrátený tvar pike vznikol v Spojených štátoch na začiatku 19. storočia, pričom najstarší známy prípad použitia slova v slovnom spojení coming down the pike sa objavil okolo roku 1900.

– Slovo pike však čoskoro vymizlo zo zaužívanej slovnej zásoby a zachovalo sa jedine v spojení s týmto slovným spojením. Jeho miesto nahradilo slovo pipe, v preklade rúra, ktorá označuje priestor, ktorým ľahko pretečú viaceré skupenstvá. Doslovný preklad slovného spojenia „ľahko prejsť rúrou“ síce dáva logický zmysel, avšak už menej odzrkadľuje význam samotného slovného spojenia.

– Každopádne, doslovný význam spojenia coming down the pipe síce znamená, že niečo prešlo rúrou, jej skutočný význam však označuje situáciu, ktorá sa už čoskoro a neodvratne blíži.

Príklady:

Austerity measures are coming down the pipe which alerts many potential investors.

Regarding this resistant type of flesh-eating bacteria, noone really knows what´s coming down the pipe.

Vyskúsajte sa:

The next hostage-scenario is coming down the pipe, which means that…

a.)    we will see its real impact soon,
b.)    we should celebrate,
c.)    we will not find out for a long time.

Správna odpoveď: a