Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – flip your wig

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

flip one’s lid / flip one’s wig

– nechať sa uniesť emóciami (zlosťou/nadšením)

– Dnešné anglické slovné spojenie opisuje človeka, ktorý sa nechal uniesť emóciami. Emócie, ktoré ho zachvátili až do straty kontroly nad samým sebou môžu byť emócie hnevu alebo nadšenia. Toto slovné spojenie má dve podoby: to flip his lid, to flip his wig.

– Veľmi zriedkavo počujeme použitie tohto spojenia v množnom čísle, ale v prípade, že sa hovorí o viacerých ľuďoch, ktorí stratili kontrolu, ustálil sa tvar: to flip their lids, to flip their wigs.

– Môže sa zdať, že ide o slovné spojenie, ktoré vzniklo v dávnej histórii. Opak je však pravdou. Prvá zmienka v publikovanej tlačenej podobe pochádza z roku 1952 z Oxfordského slovníka.

Príklady:

Mr. Jones would flip his wig if he saw what the children did with his car.

Have you flipped your lid?! This must have cost a fortune!

Susan started crying after flipping her lid because her boyfriend admitted having cheated on her.

Vyskúšajte sa:

If she flips her wig over this,…

a.) she will have to face great hair loss,
b.) no one will understand her intentions,
c.) we will know that we have gone overboard.

Správna odpoveď: c

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.