Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – fly off the handle

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

Fly off the handle

Význam: prestať sa ovládať, vybuchnúť hnevom (doslovný preklad: odletieť z poriska)

Predstavte si, že rúbete drevo, z celej sily sa zaháňate sekerou a jej hlava sa zrazu uvoľní z poriska a prudko vystrelí. Podobne je to s náhlymi, prudkými výbuchmi hnevu, keď sa človek prestane ovládať a hrozí, že narobí škody. Presne ako letiaca sekera.

Tento idióm vznikol v Amerike v dobách, keď sa kolonizátori vydali na západ obsadzovať nové teritóriá. Všetko náradie sa v tej dobe vyrábalo ručne. Robotníci si strúhali poriská sami a pripevňovali k nim sekery dovezené z priemyselne rozvinutého východného pobrežia. Keďže ručná výroba sekier bola realizovaná na základe šikovnosti a dobrého oka remeselníkov, stávali sa aj prípady, v ktorých železné sekery pri používaní z poriska odleteli a niekoho zranili.

Toto slovné spojenie bolo prvý raz použité v románe amerického spisovateľa Johna Neala Brother Jonathan: Or, the New Englanders z roku 1825. Neal však použil len výraz off the handle.

V podobe, v akej ho poznáme dnes – fly off the handle – bolo prvý raz použité až v roku 1844 v humorných príbehoch o Samovi Slickovi od kanadského autora Thomasa Haliburtona. Sam Slick je Yankee, ktorý v stĺpčeku v novinách Novascotian často vyjadroval svoje satirické názory na ľudí a politiku.

Príklady:

Everybody does the very best to please the grumpy old man, or else he is likely to fly off the handle and start banging on the floor with his stick.

I see her as very unstable, very much a hot head. She can fly off the handle at the slightest provocation.

Vyskúšajte sa:

When someone flies off the handle, that means…
A)    they spend a lot of money in a shopping mall.
B)    they get furious and possibly violent.
C)   they get out of a prison.

Správna odpoveď: b

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.