Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – to play it by ear

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Našim malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

to play it by ear – improvizovať podľa situácie

– anglické slovné spojenie „play it by ear“ znamená, že neplánujeme dopredu, ale zariadime sa podľa toho čo uznáme za vhodné v danej situácii. Improvizujeme podľa situácie najlepšie ako vieme.
– pôvodný význam tohto slovného spojenia je odvodený od schopnosti hrať na hudobný nástroj bez čítania nôt iba na základe sluchu.

Príklad:

I prefer stand up comedy shows where they play it by ear and say whatever they like on the spur of a moment.
Jane said she had not been present at the previous meetings, so she will just have to play it by ear and see what they think.

Vyskúšajte sa:

Once the producer gets into the recording studio, the rock band is going to play it by ear and

a. play all their ballad songs
b. ask the producer what he wants them to play
c. play whatever they come up with

correct answer: c

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.