Alexandra Bukovčanová

22. septembra 2022

Fráza dňa – to pull punches

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.

To pull (one’s) punches

Frazeologizmus „to pull (one’s) punches“ pochádza z boxerskej terminológie. Keď boxer „pulls his punches“ počas zápasu, znamená to, že nevkladá do úderov plnú silu. Chce nechať súpera vyhrať, pravdepodobne preto, že ho niekto podplatil. Samozrejme, za takéto počínanie mu hrozí diskvalifikácia.

V prenesenom význame „to pull your punches“ znamená, že sa snažíme zmierniť negativitu nejakého javu či výroku alebo zastrieť fakty, aby nezneli tak nepriaznivo, prípadne, aby sme niekoho neurazili.

Príklad:

This negotiation is very delicate. Pull your punches, don’t get too excited and try not to offend everyone straight away.
The movie pulled its punches and made a horror movie seem romantic.
You can’t talk about death with such cynicism. There are children here so pull your punches please.

Častejšie sa však používa záporná forma tejto frázy v rôznych variáciách, napr. „Don’t pull any punches“, „he does not pull his punches“, ak chceme práve zdôrazniť, že k zastieraniu nepríjemnej reality spomínanému vyššie nedošlo alebo nemá dôjsť.

Príklad:

Tell me the truth, don’t pull any punches. Does the dress make me look fat?
The movie does not pull any punches when it comes to explicit violence. It’s not suitable for children and people with weaker nerves
.

Vyskúšajte sa:

To pull your punches means:

  1. not to be completely honest about something unpleasant and talk about it in a euphemistic way.
  2. to add more champagne to the New Year’s punch to make it stronger.
  3. to practice boxing to make your punches faster and more accurate.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.