Alexandra Bukovčanová

19. septembra 2022

Fráza dňa – über den Tellerrand schauen

Naučte sa novú frázu a jej správne použitie. V Translate dbáme na správnosť terminológie a gramatiky, preto vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé slovné spojenia alebo slovné hračky. Naučíme vás ich význam a správne použitie vo vete. Pravidelné používanie cudzieho jazyka je základom ovládania reči. Naším malým lingvistickým okienkom sa tak budeme snažiť obohatiť vašu slovnú zásobu a spríjemniť deň.  

Über den Tellerrand schauen/gucken
Význam: byť otvorený novým veciam, myslieť kreatívne/netradične, rozširovať si obzory

Doslovný preklad: pozerať cez okraj taniera

Fráza über den Tellerrand schauen znamená pozerať sa na svet z inej, netradičnej perspektívy, nielen z vlastného pohľadu obmedzeného každodennou realitou. Stačí si predstaviť človeka, ktorý má pri jedle pohľad upriamený len do vlastného taniera a okrem jeho obsahu ho nezaujíma nič iné.

Takto ohraničený rozhľad je metaforickou predlohou pre duševnú obmedzenosť. Človek, ktorý nenahliadne „za okraj taniera“, pozná len svoj malý, uzavretý priestor, nevidí si ďalej od nosa, rozmýšľa nad vecami iba v kontexte svojho obmedzeného, konvenčného zorného poľa.

Ak máte dočinenia s niekým, kto nič nevie a nikde nebol, no napriek tomu neustále uráža všetko, čo sa líši od jeho obmedzenej a „najsprávnejšej“ predstave o živote, môžete použiť rozkazovací spôsob: „Guck mal über den Tellerrand!“ Toto zvolanie sa používa, ak chceme niekoho vyzvať, aby sa napríklad spoznal iné kultúry a krajiny, či aby sa otvoril novým, nezvyklým možnostiam a skúsenostiam – aby pred utváraním unáhlených súdov aspoň vytrčil nos z domu.

Ak by ste mu to chceli povedať po anglicky, máte hneď niekoľko možností. Môžete použiť frázu to see beyond your own nose, to think out of the box, alebo to see the bigger picture.

Príklad:
Um weiterhin profitabel zu wachsen, brauchen wir hoch qualifizierte Menschen, die über den Tellerrand schauen wollen.
Die Übersetzer, mit denen wir zusammenarbeiten, haben keine Angst, bei ihrer Arbeit über den Tellerrand zu gucken, um die beste Qualität zu bringen.
Neben den vorgeschriebenen Ausbildungsinhalten sollten die Uni-Studenten, ihre Fähigkeit weiterentwickeln, über den Tellerrand zu schauen und ihre Ausbildung kreativ zu nutzen.

Vyskúšajte sa:

Was bedeutet das, wenn eine Person nicht über den Tellerrand schauen will?

  1. Der Teller ist so schön bemalt, man will ihn nicht aus den Augen verlieren.
  2. Diese Person beobachtet die Welt nur aus ihrem eingeschränkten Gesichtskreis.
  3. Diese Person ist sehr hungrig, und kann nur auf den Teller schauen.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.