Kedy je vhodné využiť konsekutívne tlmočenie

Preklad hovoreného slova z cudzieho jazyka má na starosti tlmočník, vďaka ktorému rečníkovi porozumejú aj ľudia, ktorí nerozprávajú jeho jazykom. Počas prednášok, konferencií, pracovných stretnutí a v iných situáciách je tak umožnené dorozumenie medzi všetkými účastníkmi podujatia. Nie je však tlmočenie ako tlmočenie. Viete, kedy využiť to konsekutívne?

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
Konzekutívne tlmočenie | Translata Blog

Konsekutívne tlmočenie spočíva v preklade hovoreného slova počas odmlky rečníka. Simultánne tlmočenie, na druhej strane, prebieha súbežne s rečníkom. Toto sú hlavné dva druhy tlmočenia, ktoré môžete využiť v prípade, že nie všetci účastníci stretnutia hovoria rovnakým jazykom.

Ako prebieha konsekutívne tlmočenie

Pri konsekutívnom druhu tlmočenia rečník rozpráva a tlmočník jeho slová prekladá s časovým oneskorením. Najčastejšie ide o niekoľko viet, jeden bod prezentácie alebo celistvú myšlienku, ktorú tlmočník následne preloží spamäti. Počas prejavu alebo výkladu tlmočník iba počúva, robí si poznámky a neskôr informácie prekladá do iného jazyka.

Konsekutívny preklad preto býva zväčša štylisticky kvalitnejší, než výsledok simultánneho prekladu, pretože tlmočník má viac času na prípravu. Z poznámok dokáže vytvoriť presný a kvalitný preklad ucelených informácií, ktoré sa rečník snaží odovzdať. Skúsený tlmočník dokáže preložiť aj dlhšie úseky monológu, priemerne sa ale pohybujú preklady v rozsahu jednej až piatich minút hovoreného slova.

Kedy je vhodné využiť služby konsekutívneho tlmočníka

Konsekutívne tlmočenie je možné využiť počas obchodných a technických rokovaní, panelových diskusií, seminároch a prednáškach, ale aj na pracovných stretnutiach v menšej skupine ľudí. Mimoriadne užitočné je aj v prípade, že ide o rozhovor prostredníctvom telefonického alebo konferenčného hovoru, napríklad so zahraničným klientom či obchodným partnerom. Vďaka konsekutívnemu tlmočeniu nemusia byť účastníci ani tlmočník prítomní na jednom mieste.

Rovnako vhodné je aj na spoločenských a kultúrnych akciách, ako tlmočenie pre médiá a tlmočenie pri príležitosti oficiálnych štátnych návštev (vysoká konsekutíva). Počas dlhších prednášok alebo školeniach je pravidlom, že sa striedajú dvaja či viacerí tlmočníci. Toto tlmočenie štandardne prebieha iba v rámci dvoch jazykov, pre viacjazyčné tlmočenie je vhodné využiť simultánny preklad.

Konsekutívne tlmočenie môžu využiť firmy, jednotlivci, organizátori rôznych akcií aj médiá. Služby profesionálneho tlmočníka sú nevyhnutné ak chcete mať istotu, že prezentované informácie budú zrozumiteľné pre všetkých účastníkov stretnutia.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.