Kedy sa vám zíde preklad emailovej komunikácie?

E-maily sa stali jedným z hlavných komunikačných prostriedkov pre jednotlivcov aj spoločnosti po celom svete. Prostredníctvom e-mailov kontaktujeme nielen rodinu a priateľov, ale aj kolegov, dodávateľov a obchodných partnerov.

V prípade spoločností, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách, je preklad emailovej komunikácie často nevyhnutný.

Prácu pre zahraničné spoločnosti či komunikáciu s dodávateľmi často sťažuje jazyková bariéra. Pri medzinárodnej e-mailovej komunikácii sa najčastejšie používa angličtina, niekedy aj nemčina či francúzština. Hoci nejde o oficiálne dokumenty, aj e-mailová komunikácia prezentuje vás a vašu spoločnosť, preto by mala byť profesionálna. 

Najčastejšie frázy v mailovej komunikácii

Ak so zahraničnými klientmi alebo partnermi komunikujete denne, oplatí sa poznať najčastejšie frázy v obchodnej e-mailovej komunikácii. Pomôžu vám nielen jasne porozumieť správe, ktorú dostanete, ale aj profesionálne sformulovať vaše maily. 

Preklad emailu na osobné účely

Aj v e-mailovej komunikácii sa môžeme stretnúť s odbornými výrazmi, s ktorými si online prekladač nemusí poradiť na 100 %. Ak si nie ste istí obsahom e-mailu, ktorý vám prišiel, alebo chcete zaručiť presný preklad vašej správy do jazyka adresáta, môžete využiť profesionálne prekladateľské služby. Preklad e-mailovej komunikácie je vhodný aj v prípade, ak mailovú komunikáciu so zahraničným partnerom potrebujete odovzdať svojim kolegom či zamestnancom, no sami nemáte čas na prepisovanie všetkých správ do iného jazyka.

Je nutný úradný preklad mailovej komunikácie?

Úradný preklad, oficiálny preklad alebo preklad s pečiatkou je potrebný iba v prípade, ak dokument predkladáte úradom či inštitúciám. Pre osobné použitie nie je úradný preklad mailovej komunikácie potrebný. Úrady ho môžu vyžiadať vo výnimočných prípadoch, napríklad ak prostredníctvom e-mailu uzatvárate zmluvy na diaľku, ak elektronicky komunikujete so zahraničnými úradmi alebo potrebujete preklad mailovej komunikácie na právne účely. Odporúčame vopred overiť, aký druh prekladu od vás inštitúcia vyžaduje, nie vždy totiž musí ísť o súdne overený preklad.

Príklady úradného prekladu

Medzinárodné obchodné vzťahy zvyčajne nevyžadujú úradné preklady mailovej komunikácie, stretávame sa však s viacerými dokumentmi, ktoré sa bez súdneho overenia nezaobídu. Medzi najčastejšie príklady patria obchodné zmluvy, faktúry, výpisy z účtu či živnostenské listy

Zistite, aké úradné preklady ponúkame

Prekladateľská agentúra Translata poskytuje prekladateľské služby e-mailovej komunikácie širokej škále spoločností i jednotlivcov, rovnako na obchodné, ako aj osobné účely. Špecializujeme sa na úradné preklady v desiatkach jazykov. Okrem prekladu e-mailov sa postaráme o úradný preklad zmlúv, právnych dokumentov, osobných dokumentov i odborných textov. Viac informácií o prekladoch nájdete na stránke úradný preklad. Radi vám pomôžeme s vybavením akýchkoľvek úradných náležitostí v cudzom jazyku.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.