Alexandra Bukovčanová

30. septembra 2015

Medzinárodný deň prekladateľstva 2015

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
Poznáte najdlhšie slovo v angličtine

Sv. Hieronym ochranca prekladateľov

Svätý Hieronym bol majstrovským učňom a jeho lingvistické schopnosti sú dodnes veľmi cenené. Svoj život venoval štúdiu latinčiny, gréčtiny, hebrejčiny a chaldického jazyka. Štúdium začal vo svojom rodnom meste v dalmátskom Strigove (území bývalej Juhoslávie) odkiaľ pokračoval v Ríme, centre vzdelávania. Štúdium jazykov ukončil v meste Trier v Nemecku. Pôsobil ako tajomník pápeža Damaza I. Svoj život strávil nielen štúdiom, ale aj cestovaním po stopách Ježiša Krista na území Palestíny. Svoje posledné roky strávil v Betleheme, kde založil tri kláštory. Jeden pre mužov, druhý pre ženy a tretí pre pútnikov. Sám žil vo veľmi skromných takmer asketických podmienkach v jaskyni, ktorá bola považovaná za miesto narodenia Krista, kde 30. septembra 420 n.l. Hieronym zomrel. V roku 1295 ho pápež Bonifác VIII. vyhlásil za učiteľa cirkvi.

Jeho najväčším dielom je preklad Biblie z hebrejčiny a gréčtiny do latinčiny (vtedy hovorovej reči), ktorý sa zachoval pod názvom Vulgáta.

Biblia Vulgáta Hieronym
Zo svätého Hieronyma sa stal strážca všetkých prekladateľov vďaka jeho mravenčej a dôslednej práci pri preklade Biblie a iných biblických textov. Tento sviatok bol pôvodne založený Medzinárodnou federáciou prekladateľov (pôvodne International Federation of Translators) v roku 1953.
Medzinárodný deň prekladateľstva prináša ľuďom príležitosť vysloviť rešpekt a vďaku za prácu všetkých prekladateľov vo svete, ktorí sa snažia spraviť svet „menším“ tým, že odstraňujú jazykové bariéry a vytvárajú priestor pre vzájomnú komunikáciu najrôznejších kultúr a národov.

V súčasnej dobe internacionalizácie a globalizácie svetového trhu nabrala práca prekladateľov nový význam. Medzinárodný deň prekladateľstva preto vnímame ako deň určený najmä pre prekladateľskú komunitu, ktorá sa ocitla v dôležitom bode – v dobe, kedy vývoj a výzvy tohto odvetvia neustále rastú.

Našim prekladateľom a tlmočníkom tak vrelo za ich prácu ďakujeme.

Medzinárodný deň prekladateľstva 2015 Translata

It is the task of the translator to release in his own language that pure language that is under the spell of another, to liberate the language imprisoned in a work in his re-creation of that work.

Walter Benjamin, Illuminations: Essays and Reflections

Voľný preklad:

Je úlohou prekladateľa, aby vo svojom vlastnom jazyku uvoľnil ten panenský jazyk, ktorý je pod vplyvom iného, aby oslobodil jazyk uväznený v diele, a to vlastným pretvorením tohto diela.

Love your translator by Translata

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.