Na Work and Travel za jazykmi a ďalšie mýty

Prichádza obdobie začiatku zimného semestra a študenti, ktorí strávili leto v zahraničí sa pomaly vracajú domov. Každá jedna skúsenosť závisí od konkrétneho človeka a jeho postoja vyťažiť z pobytu čo najviac. Závisí od mesta a spoločnosti, v ktorej brigáduje a v neposlednom rade od ľudí a náplne práce. Aj napriek tomu sme sa snažili kriticky pozrieť na plusy a mínusy programov Work and Travel a niekoľko pokorených mýtov, ktoré sú s nimi spojené.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
Prekladatelia - cudzie krajiny | Translata Blog

Mýtus číslo 1

Zarobím si viac ako na Slovensku

Priemerné platy letných brigád na Slovensku sa pohybujú v rozmedzí 2,50 EUR – 5 EUR za hodinu. Minimálna priemerná hodinová sadzba sezónneho brigádovania v USA je medzi 5 USD – 9,50 USD. Minimum odpracovaných hodín počas programu Work and Travel je 40 hodín týždenne. Letné brigády na Slovensku sú najčastejšie počtom odpracovaných hodín v rozmedzí 20-40 hodín týždenne. Aj z tohto dôvodu sa môžu zdať zárobky v USA neporovnateľne vyššie. Viac odpracovaných hodín za väčšiu hodinovú mzdu. Zo zarobených peňazí je však potrebné odrátať spiatočné letenky, poplatky za víza, administratívny poplatok sprostredkovávateľovi programu, stravu, nevyhnutné výdavky na život a v neposlednom rade výdavky na cestovanie. Doba strávená cestovaním je zvyčajne dva týždne ku koncu pobytu a vo väčšine prípadov pohltí všetky odpracované úspory.

Pri neustále narastajúcich nárokoch na zamestnancov zo strany zamestnávateľov na Slovensku sú letá medzi semestrami vysokoškolských študentov obdobím, počas ktorého môžu získať komparatívnu výhodu voči svojim rovesníkom. Rozhodnutie a snaha pracovať vo firme na Slovensku, ktorá je svojím zameraním blízka budúcemu povolaniu alebo oblasti štúdia študenta je v konečnom dôsledku prínosnejšia ako neodborná sezónna práca v USA aj napriek nižšej výške zárobku. Študenti, ktorí si zvolili leto strávené vo firmách na Slovensku tak často ostávajú v týchto firmách pracovať aj počas semestra a študenti vracajúci sa z pobytu Work and Travel, ktorých prerušené zamestnanie počas leta nemusí čakať, čelia hľadaniu si novej práce.

Mýtus číslo 2

Naučím sa jazyk

Jeden z najväčších mýtov, ktorý opriada pobyt Work and Travel je vízia naučenia sa jazyka. Pri absolvovaní takéhoto typu pobytu je potrebné si uvedomiť, že nejde o jazykový pobyt. Ide o zväčša pracovný pobyt s možnosťou krátkeho obdobia určeného na cestovanie. Keďže absolútna väčšina prác zahŕňa neodbornú prácu, dozor alebo manuálnu prácu, aktívne využívanie cudzieho jazyka je viac než ojedinelé.

V prípade, že sa rozhodnú ísť na pobyt Work and Travel dvaja a viacerí kamaráti spoločne, je veľmi pravdepodobné, že budú najčastejšie medzi sebou používať materinský jazyk a tým pádom klesne pravdepodobnosť používania cudzieho jazyka ešte viac.

Zlepšenie aktívneho používania cudzieho jazyka počas pobytu Work and Travel je preto viac než ojedinelé a skôr prinesie nové vedomosti v používaní zaužívaných fráz spojených s pracovnými úkonmi.

Študenti, ktorí túžia po zlepšení sa v cudzom jazyku by preto mali absolvovať v zahraničí jazykový pobyt alebo zvoliť možno menej komfortnú voľbu a absolvovať program Work and Travel sami.

Mýtus číslo 3

Idem tam hlavne kvôli cestovaniu

Ako sme už písali vyššie, pobyty Work and Travel sú primárne pracovné pobyty a len krátke obdobie po skončení pracovnej zmluvy je určené na cestovanie. Pri cestovaní je však nutné rátať s nákladmi na ubytovanie počas cestovania, poplatkami za prenájom auta (v prípade predošlého vybavenia medzinárodného vodičského preukazu), lístkov na vlaky, autobusy poprípade letenky.

Študenti, ktorí túžia v zahraničí predovšetkým cestovať by preto mali skôr uvažovať o možnosti brigádovania počas roka popri štúdiu a našetrené financie v lete využiť čisto na cestovanie.

Aby sme však neboli príliš kritický voči programom Work and Travel, musíme povedať, že pre študentov určite patria medzi cenné skúsenosti, ktoré len málokto následne ľutuje a neodporučí ďalej.

Work and Travel plusy a mínusy ikonografika

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.