Úvod > Translata - Blog o jazykoch a prekladaní > Netcitizen, netspeak a netiquette

Netcitizen, netspeak a netiquette

Aj vás pohltila moderná doba a stal sa z vás NETCITIZEN, hovoríte jazykom NETSPEAK a riadite sa pravidlami NETIQUETTE?

Nebojte sa, nejde o žiadny nový totalitný režim na margo románu 1984 od známeho britského spisovateľa Georga Orwella. Hovoríme tu o dvadsiatom storočí, kedy len málokto vyjde z domu bez telefónu v ruke.

Netcitizen, netspeak, netiquette


Sociálne siete sa pomaly ale iste stávajú súčasťou života každého z nás, a preto nie je vôbec prekvapujúce, že sa v hovorovom jazyku vytvárajú špecifické výrazy, ktoré sa postupne, ale isto, začleňujú do aktívnej slovnej zásoby ľudí.

Poďme si najprv ujasniť, čo výrazy „netcitizen“, „netspeak“ a „netiquette“ vlastne znamenajú.

Výraz „netcitizen“ vznikol skrížením anglických slov „net“ (internet) a „citizen“ a v preklade označuje tzv. internetového občana. Sociálne siete, ako napríklad Facebook či Twitter si v podstate vytvárajú vlastné internetové spoločenstvá a ak máte aj vy práve otvorený aspoň jeden z nich, tak doň patríte a je z vás tzv. „netcitizen“.

Podobne vznikol aj výraz „netspeak“, ktorý vznikol skrížením anglických slov „net“ (internet) a „speak“, čo v preklade znamená - internetová reč. Určite ste sa stretli s tým, že vám niekto na smiešnu správu odpovedal výrazom „lol“. Pre nezasvätených, slovíčko v sebe neskrýva žiaden záhadný kontext. Je to iba jednoduchá skratka anglického výrazu „laughing out loud“ (vo voľnom preklade: strašne sa smejem) a používa sa, keď vás niekto náramne pobaví.

Slovíčko „netiquette“ vzniklo skrížením anglických výrazov „net“ (internet) a „etiquette“ a v preklade znamená-  internetová etiketa. Obsahuje pravidlá, ktorými by sme sa mali na internete riadiť a adekvátne tomu sa aj správať. Pre lepšiu predstavu vám vyberáme niekoľko z najrozšírenejších pravidiel internetovej etikety:

  1. Lajkujte a komentujte profilovky vašim najlepším kamarátom.

  2. Nehádajte sa a nenadávajte si na nástenke.

  3. Nepostujte vulgárne statusy z kont svojich priateľov.

  4. Blahoželajte k narodeninám svojim priateľom, rodine, spolužiakom, kolegom a známym, aj keď ste im zablahoželali alebo zablahoželáte aj osobne.

  5. Nelajkujte a nekomentujte fotky priateľom z roku 2009.
     

Vyskúšajte sa:

Ako dobre ovládate „netspeak“?

1.      Wut/Wat/Wa (What)
2.      g2g (got to go)
3.      WDYT (what do you think)
4.      2moro (tomorrow)
5.      cul8r (see you later)

Zdroje:

https://www.startupers.sk/14-pre-a-proti-alebo-etiketa-spravania-na-facebooku-cast-1/
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=netspeak
http://learnnet.wikia.com/wiki/List_of_common_NetSpeak_words/_Phrases

06. 12. 2017 / / 0 komentárov
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo