Netcitizen, netspeak a netiquette

Sociálne siete sa pomaly ale iste stávajú súčasťou života každého z nás, a preto nie je vôbec prekvapujúce, že sa v hovorovom jazyku vytvárajú špecifické výrazy, ktoré sa postupne, ale isto, začleňujú do aktívnej slovnej zásoby ľudí.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
girl-on-laptop-blog

Poďme si najprv ujasniť, čo výrazy „netcitizen“, „netspeak“ a „netiquette“ vlastne znamenajú.

Výraz „netcitizen“ vznikol skrížením anglických slov „net“ (internet) a „citizen“ a v preklade označuje tzv. internetového občana. Sociálne siete, ako napríklad Facebook či Twitter si v podstate vytvárajú vlastné internetové spoločenstvá a ak máte aj vy práve otvorený aspoň jeden z nich, tak doň patríte a je z vás tzv. „netcitizen“.

Podobne vznikol aj výraz „netspeak“, ktorý vznikol skrížením anglických slov „net“ (internet) a „speak“, čo v preklade znamená – internetová reč. Určite ste sa stretli s tým, že vám niekto na smiešnu správu odpovedal výrazom „lol“. Pre nezasvätených, slovíčko v sebe neskrýva žiaden záhadný kontext. Je to iba jednoduchá skratka anglického výrazu „laughing out loud“ (vo voľnom preklade: strašne sa smejem) a používa sa, keď vás niekto náramne pobaví.

Slovíčko „netiquette“ vzniklo skrížením anglických výrazov „net“ (internet) a „etiquette“ a v preklade znamená-  internetová etiketa. Obsahuje pravidlá, ktorými by sme sa mali na internete riadiť a adekvátne tomu sa aj správať. Pre lepšiu predstavu vám vyberáme niekoľko z najrozšírenejších pravidiel internetovej etikety:

  1. Lajkujte a komentujte profilovky vašim najlepším kamarátom.

  2. Nehádajte sa a nenadávajte si na nástenke.

  3. Nepostujte vulgárne statusy z kont svojich priateľov.

  4. Blahoželajte k narodeninám svojim priateľom, rodine, spolužiakom, kolegom a známym, aj keď ste im zablahoželali alebo zablahoželáte aj osobne.

  5. Nelajkujte a nekomentujte fotky priateľom z roku 2009.

Vyskúšajte sa:

Ako dobre ovládate „netspeak“?

1.      Wut/Wat/Wa (What)
2.      g2g (got to go)
3.      WDYT (what do you think)
4.      2moro (tomorrow)
5.      cul8r (see you later)

Zdroje:

https://www.startupers.sk/14-pre-a-proti-alebo-etiketa-spravania-na-facebooku-cast-1/
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=netspeak
http://learnnet.wikia.com/wiki/List_of_common_NetSpeak_words/_Phrases

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.