Netcitizen, netspeak a netiquette

Netcitizen, netspeak a netiquette

Netcitizen, netspeak a netiquette

Sociálne siete sa pomaly ale iste stávajú súčasťou života každého z nás, a preto nie je vôbec prekvapujúce, že sa v hovorovom jazyku vytvárajú špecifické výrazy, ktoré sa postupne, ale isto, začleňujú do aktívnej slovnej zásoby ľudí.

Poďme si najprv ujasniť, čo výrazy „netcitizen“, „netspeak“ a „netiquette“ vlastne znamenajú.

Výraz „netcitizen“ vznikol skrížením anglických slov „net“ (internet) a „citizen“ a v preklade označuje tzv. internetového občana. Sociálne siete, ako napríklad Facebook či Twitter si v podstate vytvárajú vlastné internetové spoločenstvá a ak máte aj vy práve otvorený aspoň jeden z nich, tak doň patríte a je z vás tzv. „netcitizen“.

Podobne vznikol aj výraz „netspeak“, ktorý vznikol skrížením anglických slov „net“ (internet) a „speak“, čo v preklade znamená – internetová reč. Určite ste sa stretli s tým, že vám niekto na smiešnu správu odpovedal výrazom „lol“. Pre nezasvätených, slovíčko v sebe neskrýva žiaden záhadný kontext. Je to iba jednoduchá skratka anglického výrazu „laughing out loud“ (vo voľnom preklade: strašne sa smejem) a používa sa, keď vás niekto náramne pobaví.

Slovíčko „netiquette“ vzniklo skrížením anglických výrazov „net“ (internet) a „etiquette“ a v preklade znamená-  internetová etiketa. Obsahuje pravidlá, ktorými by sme sa mali na internete riadiť a adekvátne tomu sa aj správať. Pre lepšiu predstavu vám vyberáme niekoľko z najrozšírenejších pravidiel internetovej etikety:

  1. Lajkujte a komentujte profilovky vašim najlepším kamarátom.

  2. Nehádajte sa a nenadávajte si na nástenke.

  3. Nepostujte vulgárne statusy z kont svojich priateľov.

  4. Blahoželajte k narodeninám svojim priateľom, rodine, spolužiakom, kolegom a známym, aj keď ste im zablahoželali alebo zablahoželáte aj osobne.

  5. Nelajkujte a nekomentujte fotky priateľom z roku 2009.

Vyskúšajte sa:

Ako dobre ovládate „netspeak“?

1.      Wut/Wat/Wa (What)
2.      g2g (got to go)
3.      WDYT (what do you think)
4.      2moro (tomorrow)
5.      cul8r (see you later)

Zdroje:

https://www.startupers.sk/14-pre-a-proti-alebo-etiketa-spravania-na-facebooku-cast-1/
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=netspeak
http://learnnet.wikia.com/wiki/List_of_common_NetSpeak_words/_Phrases