Pôvod slova

Pôvod slova

Pôvod slova

archívny dokument s textom

Existuje nespočetne veľa teórií ako vznikla reč. Najpravdepodobnejšia sa javí tá, ktorá hovorí, že reč vznikla u ľudí imitáciou rôznych zvieracích zvukov doplnená o jednoduchú posunkovú reč. Všetky jaskynné vyznania lásky či ostré hádky o prídel mäsa z uloveného zvieraťa tak postupom času nadobudli slovnú podobu a nadradili človeka nad zviera.

Na zvládnutie reči bolo potrebné, aby sa u ľudí vyvinuli hlasivky a rečové centrá v mozgu. Pred tým, než sa tak stalo, hrala v komunikácii medzi nimi dôležitú úlohu práve posunková reč. Ňou sa dokážu dorozumieť aj naši najbližší príbuzní zo zvieracej ríše, šimpanzy. Presne určiť kedy prišlo k prechodu od zvukov na reč je však nemožné, odhady hovoria, že to bolo asi pred 70 000 rokmi. Reč v nepísanej forme má teda v skutku dlhú históriu.

Písmo by sa naopak dalo považovať za relatívne mladý vynález v porovnaní s hovorenou rečou. Existuje legenda, že písmo vzniklo ako potreba ľudí zaznamenávať si dlhy a veľkosť majetku. Vznikom písma tak končí temné obdobie praveku a začína starovek. Najstaršie dochované písomnosti boli vyryté do kameňa v starovekom Egypte. Bolo to obrázkové písmo, ktoré znázorňovalo bohov a posvätné rituály. Neskoršie písmo vidíme vyryté na hlinených doskách či na kovoch. Najstaršie civilizácie tak poznali písmo a zanechali mnoho dôkazov o vysokom stupni ich kultúrneho a náboženského života. Jedny z najväčších a najvýznamnejších literárnych diel, akými sú Homérova Iliada a Odysea, básne Archilochosa z Paru či elégie Solóna z Atén poznáme práve vďaka vynájdeniu písma.

Postupným sťahovaním obyvateľov a celých národov pod vplyvom vojen, vyčerpania prírodných zásob alebo nevhodných klimatických podmienok dochádzalo k prirodzenému premiešavaniu jazykov a slov. Napríklad slovo „strom“ historicky predstavovalo veľmi dôležitý symbol, ktorý vo viacerých dnešných jazykoch vychádza z rovnakého základu. Anglické slovo pre strom – „tree“ pochádza zo starej angličtiny zo slova „treo-treow“ teda „tree-wood“. Staroanglické „treo“ je odvodené od starofrízskeho a staronórskeho „tre“, starosaského „trio“ a gotického „triu“. Najstarší známy pôvod slova „strom“ však pochádza z proto-germánskeho slova „trewan“ – „tree-oak“, teda dub. Predchádzajúce mutácie dnešného „tree“ tak dokazujú neustály vývoj nielen reči, ale aj jednotlivých slov či slovných spojení. Slová predstavujú labyrint ľudskej tvorivosti a komunikácie. Každé slovo má svoj príbeh a svoj význam. Každý týždeň pre vás preto vyberáme zaujímavú frázu či slovné spojenie a naučíme vás jeho význam a ako ho správne použiť.