Pôvod slova

Existuje nespočetne veľa teórií ako vznikla reč. Najpravdepodobnejšia sa javí tá, ktorá hovorí, že reč vznikla u ľudí imitáciou rôznych zvieracích zvukov doplnená o jednoduchú posunkovú reč. Všetky jaskynné vyznania lásky či ostré hádky o prídel mäsa z uloveného zvieraťa tak postupom času nadobudli slovnú podobu a nadradili človeka nad zviera.

Na zvládnutie reči bolo potrebné, aby sa u ľudí vyvinuli hlasivky a rečové centrá v mozgu. Pred tým, než sa tak stalo, hrala v komunikácii medzi nimi dôležitú úlohu práve posunková reč. Ňou sa dokážu dorozumieť aj naši najbližší príbuzní zo zvieracej ríše, šimpanzy. Presne určiť kedy prišlo k prechodu od zvukov na reč je však nemožné, odhady hovoria, že to bolo asi pred 70 000 rokmi. Reč v nepísanej forme má teda v skutku dlhú históriu.

Písmo by sa naopak dalo považovať za relatívne mladý vynález v porovnaní s hovorenou rečou. Existuje legenda, že písmo vzniklo ako potreba ľudí zaznamenávať si dlhy a veľkosť majetku. Vznikom písma tak končí temné obdobie praveku a začína starovek. Najstaršie dochované písomnosti boli vyryté do kameňa v starovekom Egypte. Bolo to obrázkové písmo, ktoré znázorňovalo bohov a posvätné rituály. Neskoršie písmo vidíme vyryté na hlinených doskách či na kovoch. Najstaršie civilizácie tak poznali písmo a zanechali mnoho dôkazov o vysokom stupni ich kultúrneho a náboženského života. Jedny z najväčších a najvýznamnejších literárnych diel, akými sú Homérova Iliada a Odysea, básne Archilochosa z Paru či elégie Solóna z Atén poznáme práve vďaka vynájdeniu písma.

Postupným sťahovaním obyvateľov a celých národov pod vplyvom vojen, vyčerpania prírodných zásob alebo nevhodných klimatických podmienok dochádzalo k prirodzenému premiešavaniu jazykov a slov. Napríklad slovo „strom“ historicky predstavovalo veľmi dôležitý symbol, ktorý vo viacerých dnešných jazykoch vychádza z rovnakého základu. Anglické slovo pre strom – „tree“ pochádza zo starej angličtiny zo slova „treo-treow“ teda „tree-wood“. Staroanglické „treo“ je odvodené od starofrízskeho a staronórskeho „tre“, starosaského „trio“ a gotického „triu“. Najstarší známy pôvod slova „strom“ však pochádza z proto-germánskeho slova „trewan“ – „tree-oak“, teda dub. Predchádzajúce mutácie dnešného „tree“ tak dokazujú neustály vývoj nielen reči, ale aj jednotlivých slov či slovných spojení. Slová predstavujú labyrint ľudskej tvorivosti a komunikácie. Každé slovo má svoj príbeh a svoj význam. Každý týždeň pre vás preto vyberáme zaujímavú frázu či slovné spojenie a naučíme vás jeho význam a ako ho správne použiť.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.