Pre kvalitný preklad titulkov je vždy dôležitý kontext

Preklad titulkov predstavuje zaujímavú jazykovú výzvu pre každého prekladateľa. Adaptácia filmových dialógov má svoje úskalia a kvalitné titulkovanie v cudzom jazyku vyžaduje viac, než jednoduchý preklad textu. Viete, čo všetko ovplyvňuje kvalitu prekladu titulkov?

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
preklad titulkov

Preklad titulkov multimediálneho obsahu

Každý filmár či producent hľadá spôsob, ako svoje dielo sprístupniť čo najväčšiemu počtu ľudí. Aby audiovizuálne dielo zaujalo globálne, musí byť prispôsobené jazyku, kultúre a mysleniu ľudí, ktorí ho uvidia. Najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom, ako tento cieľ dosiahnuť, je práve titulkovanie. Preklad titulkov do viacerých jazykov je časovo aj finančne menej náročné než dabing, no vyžaduje rovnakú mieru sústredenia a tvrdej práce.

Čo je pri preklade titulkov najdôležitejšie?

Prekladateľ musí pri práci s filmovými titulkami myslieť na diváka, ktorý rozhovor vo filme počuje, no nerozumie jeho obsahu. Je preto dôležité, aby si preklad titulkov zachoval technickú správnosť – správne načasovanie titulkov s prihliadnutím na rýchlosť čítania, objem textu v jednom riadku, prípadne skrátenie pôvodného textu. To všetko musí prebehnúť so zachovaním myšlienky, kontextu a všetkých dôležitých informácií, ktoré vo filme či videu odznejú.

Preklad titulkov môže prebiehať z originálneho jazyka do cieľového, alebo prostredníctvom tretieho jazyka, najčastejšie angličtiny. V oboch prípadoch je dôležité, aby prekladateľ pochopil kontext a hlavnú myšlienku diela. Nedbalý preklad titulkov zníži kvalitu audiovizuálneho obsahu. Prekladateľ sa musí orientovať vo všetkých žánroch a poznať myslenie divákov, pre ktorých je dielo určené. Jeho úlohou je, aby titulky v cieľovom jazyku ladili s obrazom, vyobrazili emócie a zhodovali sa so spôsobom, akým herci prirodzene komunikujú.

Prekladateľská agentúra Translata sa podieľala na mnohých dlhodobých aj krátkodobých projektoch zameraných na titulkovanie a preklad titulkov. Stojí za nimi talentovaný tím prekladateľov, vďaka ktorému môžeme poskytnúť kvalitný preklad titulkov v mnohých jazykových kombináciách.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.