Pripravujete tender na prekladateľské služby? 5 chýb, ktorým sa vyhnite

Dostali ste za úlohu pripraviť výberové konanie? Spolu s kolegami sme si všimli niekoľko opakujúcich sa chýb, na ktoré by ste si mali dať pozor. Z našich skúseností odporúčame venovať o trochu viac času príprave, čo najpresnejšie špecifikovať svoje požiadavky, čím minimalizujete doplňujúce otázky. Pri takto pripravených zadaniach rýchlejšie vyhodnotíte, ktorá ponuka je pre vašu firmu najlepšia.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Pripravte výberové konanie lepšie

Vyvarujte sa týchto chyb a vyberajte dodávateľov efektívnejšie: 

1. Nie je uvedené, o aký typ prekladu ide a na aký účel budú texty použité

Aj keď ide o základné informácie, od ktorých sa odvíja cena prekladov, v zadaniach často chýba špecifikácia, či sú texty odborné, alebo pre širokú verejnosť, aký je zdrojový a cieľový jazyk (prípadne kombinácie) a komu budú texty adresované. 

Ako to urobiť lepšie: Presné definovanie druhu textov a cieľového publika, ktoré ich bude čítať, je dôležité pre určenie náročnosti prekladu. Spracovanie prekladu pre laickú verejnosť si vyžaduje menej času, než odborné dokumenty, napríklad právnické alebo technické. Tie obsahujú špecifickú terminológiu, ktorú musí prekladateľ ovládať a preklad je náročnejší. To isté platí aj pre jazykové kombinácie, ktoré sa nachádzajú v textoch. 

Čím konkrétnejšie zadanie pripravíte, tým lepšie vie dodávateľ stanoviť cenu za prekladateľské služby. Môžete tiež pripojiť ukážku prekladaného dokumentu pre lepšiu predstavu. 

2. Chýba formát textov, ktoré sa budú prekladať

Neuvádza sa, či sú zdrojové texty v editovateľnom súbore (napríklad Word, Excel), alebo sú súčasťou prekladov aj naskenované dokumenty či obrázky. 

Ako to urobiť lepšie: Moderné prekladateľské nástroje dokážu rozpoznať rôzne formáty. Napriek tomu obrázky alebo naskenované texty pred prekladom musíme konvertovať na editovateľný súbor, čo je časovo náročnejšie, a teda drahšie. 

Uveďte preto už v zadaní, ak sú needitovateľné súbory súčasťou prekladov, prípadne aké percento z celkového objemu tvoria.

3. Nie je určený rozsah spolupráce

Hľadáte agentúru na jednorazový preklad veľkého objemu textov? Alebo potrebujete dlhodobého dodávateľa na spoluprácu pri pravidelných prekladoch? Aj chýbajúci rozsah spolupráce komplikuje prípravu cenovej ponuky.

Ako to urobiť lepšie: Pokúste sa odhadnúť, aký objem textov budete potrebovať preložiť počas trvania spolupráce. Určite si tiež merné jednotky (slová alebo normostrany). Ak sa vám ťažko odhaduje objem textov, pri kalkulovaní ceny dodávateľovi pomôže aj porovnanie s minulým obdobím.

4. Chýba informácia o doplnkových službách, ktoré môže zabezpečiť prekladateľská agentúra

Súčasťou komplexných projektov býva okrem prekladu aj grafické spracovanie alebo copywriting. V zadaniach však požiadavka na doplnkové služby chýba.

Ako to urobiť lepšie: Prekladateľské agentúry majú v ponuke aj ďalšie služby nad rámec prekladov, napríklad spomínaný copywriting, grafiku, transkripciu, tlmočenie a iné. Pridajte do zadania aj otázku o možnosti objednania doplnkových služieb. Čas, ktorý by ste strávili prípravou výberového konania na ďalšieho dodávateľa, využijete efektívnejšie. 

5. Nie je stanovený termín dodania prekladu

Termín dodania umožňuje agentúre manažovať vyťaženie prekladateľov, ktorí sa budú projektu venovať. Ak potrebujete mať texty preložené expresne, počítajte s príplatkami k štandardnej cene za preklad. Bez konkrétneho termínu dodania dodávateľ len ťažko pripraví cenovú ponuku, ktorá sa bude dať spravodlivo porovnať s inými.

Ako to urobiť lepšie: Prekladateľ má svoje limity a za deň zvládne preložiť určité množstvo textu. Veľké objemy textov v krátkom čase dokážu preložiť iba veľké agentúry s dostatočným personálnym zabezpečením.

Je dobré informovať v zadaní aj o počte prekladov, ktoré budete potrebovať doručiť rýchlejšie. Vyhnete sa tak dodatočnej kalkulácii príplatkov za expresné doručenie.

Ďalšie výberové kritériá pre ešte lepšie porovnanie dodávateľov

V rámci výberového konania je dobré preveriť si:

Pridávame niekoľko odporúčaní, ktoré vám pomôžu lepšie sa rozhodnúť.

Spoznajte budúceho dodávateľa

Zaujímajte sa napríklad o jazykové kombinácie, počet prekladateľov a ich špecializáciu vo vašom odvetví podnikania. Kvalitné prekladateľské agentúry majú vytvorené hodnotiace systémy na overenie odbornosti a skúseností prekladateľov. Nemajú tiež problém do zmluvy pridať povinnosť zachovávať mlčanlivosť a prijať prípadné sankcie za porušenie. 

Súčasťou zadania by mala byť požiadavka na referencie, prípadne si nechajte vypracovať skúšobný preklad. 

Používanie CAT nástrojov

Moderné prekladateľské softvéry systematizujú prácu a urýchľujú spracovanie textov. Zachovávajú konzistentnosť preloženej terminológie, lepšiu kvalitu prekladu a znižujú tak náklady.

Garancia kvality prekladov

Informujte sa, či prekladateľská agentúra poskytuje svoje služby v súlade s certifikátmi kvality ISO 9001 a 17100. Najmä druhá norma je dôležitá, pretože upravuje procesy a štandardy poskytovania prekladateľských služieb. Kvalita prekladov je zaručená povinnou viacstupňovou kontrolou niekoľkými ľuďmi a softvérmi. 

Dodanie prekladu v inom časovom pásme

Ak podnikáte globálne, informujte sa o možnosti doručiť preklad v konkrétny čas v inom časovom pásme. Veľké prekladateľské agentúry majú nastavené procesy tak, aby doručili preklad načas v akomkoľvek časovom pásme

#translata #B2B #translatahelps #translataeducates #translationservices #tenders

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.