Simultánne konferenčné tlmočenie sa nezaobíde bez tlmočníckej techniky

simultánne alebo konzekutívne tlmočenie

Každé simultánne tlmočenie predstavuje pre tlmočníka náročné psychologické vypätie, vysokú mieru sústredenia, pohotovosť a jazykovú zdatnosť. Keďže ide o tlmočenie, ktoré prebieha simultánne s rečníkovým prejavom, nezaobíde sa bez tlmočníckej techniky.

Základná tlmočnícka technika používaná pri simultánnom tlmočení zahŕňa už od svojho vzniku vysielač, žiariče, tlmočnícky pult spolu s tlmočníckou kabínou, riadiacu jednotku a tlmočnícke účastnícke prijímače ľudovo nazývane staničky. Tlmočnícka technika je samozrejme ďalej napojená na ozvučenie. Od nepamäti sa takisto používa svetelná signalizácia, napríklad vo forme blikajúceho svetla, ktoré rečníka upozorňuje, aby svoju reč spomalil, keď rečník nestíha simultánne tlmočiť. S postupom času a s vývojom technológií pribudli digitálne audiozáznamy a videozáznamy spolu s vysielačmi, ktoré bez problémov dokážu preniesť audiozáznam aj videozáznam tlmočenia kdekoľvek vo svete. Pôvodná hustá spleť káblov v miestnosti vybavenej tlmočníckou technikou zmizla a nahradili ju bezdrôtové zariadenia.

Simultánne tlmočenie infografika Translata

Zaujímavé fakty o tlmočení

– Aj v prípade, že profesionálna prekladateľská a tlmočnícka agentúra uvádza vo svojom portfóliu službu tlmočenia a  interne zamestnáva tlmočníkov, nie je možné, aby mala vždy k dispozícii tlmočníkov s požadovanou jazykovou kombináciou v potrebný čas na konkrétnom mieste. Práve z toho dôvodu získavajú agentúry tlmočníkov z toho istého obmedzeného množstva tlmočníkov na trhu. Rozdiel v pridanej hodnote, ktorú zákazník obdrží od rôznych agentúr závisí od nasledujúcich faktorov:

– Väčšina veľmi dobrých a skúsených tlmočníkov má dohodnuté zákazky tlmočenia dopredu a uprednostňuje spoluprácu s agentúrami, ktoré oblasti tlmočenia rozumejú a sú ochotné tlmočníkovi pokryť potenciálne straty ako napríklad zrušenie tlmočenia na poslednú chvíľu. To znamená, že iba spolupráca s kvalitnou tlmočníckou agentúrou zaručuje kvalitný servis.

Tlmočnícka technika fotky Translata

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskaliach marketingu.