Toto sú trápne situácie, do ktorých sa tlmočník dostáva pravidelne

Tlmočníctvo je jednou z najvyužívanejších jazykových služieb. Napriek tomu, že tlmočníci a prekladatelia majú mnoho spoločného, tlmočník čelí pri výkone svojej práce rozdielnym prekážkam. Niektoré aspekty tejto práce ľahko skĺznu do trápnych situácií, s ktorými si musí vedieť poradiť každý profesionál.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
Trápne situácie v živote tlmočníka | Translata Blog

Ani tlmočník nemusí počuť všetko správne

Úlohou tlmočníka je prekladanie hovoreného slova v reálnom čase. Môže ísť o simultánne alebo konzekutívne tlmočenie, no v oboch prípadoch je dôležité, aby tlmočník jasne rozumel originálnemu hovorenému textu. Na prednáškach, konferenciách a v iných situáciách, kedy je tlmočenie z jedného jazyka do iného potrebné, môžu byť rečníkové slová zle zrozumiteľné. Či je problémom chyba v ozvučení, množstvo iných zvukov v miestnosti alebo zlá výslovnosť slov na strane rečníka, každý prekladateľ niekedy započuje miesto jedného slova druhé.Teda ho aj nesprávne preloží, čím môže nechtiac zmeniť celý kontext vety. Kvôli úsmevnej chybe sa v takejto situácii červenal už nejeden tlmočník.

Keď si tlmočník zlízne všetok hnev

Aj tlmočník alebo prekladateľ sa môže stať poslom zlých správ. Nepríjemné situácie vznikajú vo chvíli, keď ho jeden z účastníkov rozhovoru začne považovať za aktívneho percipienta. Vyjadrenie nesúhlasu, spochybnenie názoru alebo oznámenie nepríjemnej skutočnosti dokáže ľudí nahnevať. Keďže konverzácia prebieha výhradne cez tlmočníka, všetku frustráciu pocíti z prvej ruky. Nadávky či osočovanie často smerujú priamo naňho. Podobných situácií by každý tlmočník najradšej zažil čo najmenej.

Prekladáte, alebo hovoríte za seba?

V priebehu menej formálnych rozhovorov, napríklad počas telefonických hovorov, môžu mať účastníci diskusie problém odlíšiť odpovede účastníkov od poznámok tlmočníka. To platí predovšetkým v prípade, že sa jeden z účastníkov s tlmočníkom pozná dlhší čas a komunikuje s ním aj mimo tohto rozhovoru. Výsledkom môže byť odpoveď smerovaná výhradne k osobe tlmočníka. Trápna situácia tak nastane v prípade, že ju tlmočník preloží druhej strane, ktorá často nemá poňatia, o čom je reč.

Keď sa smeje iba polovica publika

Preloženie vtipov do iného jazyka je náročné, často priam nemožné. Podobný problém nastáva aj v prípade, ak sa tlmočník pokúsi preložiť iróniu alebo sarkazmus. V prítomnosti ľudí, ktorí sa na tlmočníka spoliehajú, môže pointa myšlienky celkom utiecť. Podobné situácie vyžadujú, aby tlmočník v krátkosti objasnil význam vety v diskusii, no aj napriek tomu sa môže stať, že smiech zaznie iba v tej časti publika, ktorá rozumie jazyku rečníka.

Napriek trapasom, ktoré všetci tlmočníci a prekladatelia občas zažijú, situáciu zachráni profesionálny prístup. Nedorozumeniam sa občas vyhnúť nedá, no na každom z nich sa môžeme zasmiať.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.