Vedci preložili starovekú egyptskú knihu kúziel

Pre vedcov s vrodenými lingvistickými schopnosťami však existuje ešte väčšia výzva, a to rozlúštenie a preklad starovekých textov.

Dvojica austrálskych prekladateľov rozlúštila starovekú egyptskú knihu kúziel, ktorá patrila rituálnemu praktikovi pred viac ako 1300 rokmi. Táto Kniha moci rituálu, ako bola pomenovaná, obsahuje niekoľko zaklínadiel a magických textov, ktorými boli vyvolávané božstvá. Čitateľov učila, ako použiť zaklínadlo lásky, ako vyhnať diabla a zlých duchov alebo ako vyliečiť záhadné choroby.

Koptský jazyk, v ktorom je Kniha kúziel napísaná, patrí do posledného vývojového štádia staroegyptčiny. Obsahuje 20 strán zviazaného papyrusu. Ručne písané zviazané knihy z papiera alebo podobného materiálu, akým je papyrus, sa volajú kódexy. Tento vzácny kódex so súborom zaklínadiel sa začína sériami zariekavaní, ktoré končia ilustráciou alebo „slovami moci“. Text ďalej pokračuje opisom zaklínadiel s rozličným účelom, napríklad liečba posadnutia diablom alebo privolanie šťastia a úspechu v živote.

Ďalším zaklínadlom v Knihe kúziel je návod, ako ovládnuť druhú osobu. Osoba, ktorá použije toto kúzlo, musí zaspievať magické slová zaklínadla nad dvomi klincami a následne ich zatĺcť do prahu dverí svojho domu, jeden na pravej strane a druhý na ľavej.

Kniha kúziel bola napísaná okolo roku 700 nášho letopočtu. Čast Egypťanov v tomto období konvertovala na kresťanskú vieru, preto v knihe nájdeme viacero vzývaní Krista. V druhej polovici knihy nachádzame vyjadrovací štýl, ktorý je príznačný pre etnickú skupinu Setov. Názov etnika je odvodený od Seta, tretieho syna Adama a Evy, ktorého Setovia vyznávali.

Historické pramene dokumentujú, že Setovia boli považovaní za heretikov a v období vzniku Knihy kúziel ako etnikum takmer vymreli. Keďže kniha obsahuje kresťanské aj setské referencie, vedci usudzujú, že ide o prechodné dielo vytvorené skôr, než boli setské zaklínadlá úplne vyňaté z rituálnych textov.

Zaujímavý je aj fakt, že táto kniha nebola napísaná výhradne pre mníchov alebo kňazov. Osoby praktizujúce rituály a zaklínadlá nepatrili iba do kruhov vtedajšieho duchovenstva. Cieľovú skupinu však už asi nikdy nezistíme, keďže ľudia tej doby sa snažili zostať v anonymite a predísť označeniu „zaklínač“.

Zdroj: http://www.iflscience.com/environment/researchers-decipher-ancient-egyptian-spellbook

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.