Alexandra Bukovčanová

21. septembra 2020

Viete, aký jazyk sa používa v Náhornom Karabachu?

Náhorná karabašská republika alebo Náhorný Karabach je štát v juhozápadnom Azerbajdžane, ktorý nemá medzinárodné uznanie. Svoju nezávislosť vyhlásil v roku 1991 a neskôr ju obhajoval vo vojne s Azerbajdžanom, ktorá trvala do roku 1994. Aj keď nie je uznaný ako suverénny štát, od vyhlásenia nezávislosti ho podporuje susedné Arménsko. Akým jazykom sa na tomto území dohovoríte?

Náhorná karabašská republika a jej jazyky

Úradným jazykom Náhorného Karabachu je arménčina. Arméni tvoria zhruba 95 % populácie. Na území Náhorného Krabachu žijú aj menšinové skupiny Rusov, Asýrčanov, Kurdov, Židov a Grékov. Pred aj po vojne v Náhornom Karabachu bolo veľa ľudí z tejto oblasti vysídlených, čím sa znížilo percento obyvateľov hovoriacich azerbajdžanským jazykom

Karabašský dialekt

Arménčina na území Náhorného Karabachu nie je celkom identická s arménčinou, ktorá sa používa v Arménsku. Karabašský dialekt je ľahké odlíšiť vďaka jeho jedinečnej fonetike. Okrem toho, že obsahuje veľké množstvo klasických arménskych slov, mnoho tvarov slov v karabašskom dialekte pochádza priamo z protoindoeurópskeho jazyka. Arménska vysočina bola po stáročia pod cudzou nadvládou (Arabovia, Turci, Peržania, Rusi…) a karabašský dialekt, podobne ako iné arménske dialekty, obsahuje značné množstvo cudzích slov a fráz. Najväčší vplyv na arménsky jazyk v Náhornej karabašskej republike mala azerbajdžančina, perzština a ruština.

História Náhorného Karabachu

V staroveku bol Karabach osídlený kaukazskými kmeňmi, ktorí hovorili lezgickým jazykom. Región medzi konkurujúcou Asýrskou, Urartskou a Médskou ríšou bol v 6. storočí p. n. l. pohltený Peržanmi pod vedením Kýra Veľkého. Nie je presne známe, kedy sa horské oblasti Karabachu prvýkrát dostali pod arménsky vplyv, ale hranice arménskej provincie Karabach zriadenej v roku 189 p. n. l. do veľkej miery zodpovedajú súčasnému územiu Náhorného Karabachu.

V roku 387 nášho letopočtu bolo Arménske kráľovstvo rozdelené medzi Rimanov a Peržanov. Karabach bol pridelený susednému Albánsku – často označovanému ako „kaukazské Albánsko“ (nezamieňajme si ho s dnešným balkánskym štátom Albánsko). Kaukazskí Albánci boli etnicky podobní pôvodným obyvateľom Karabachu a hovorili jazykom lezgic udi. V tom čase napísal historickú správu o tomto regióne Armén Movses Kaghankatvatsi. Zároveň vznikla arménska a albánska abeceda, obe vytvoril Armén Mesrop Mashtots.

V 7. a 8. storočí nasledovali arabské invázie na Kaukaz. Povstania arménskych kniežat proti Arabom na začiatku deviateho storočia viedli k založeniu Chačenského kniežatstva v oblasti bývalej provincie Karabach. Kniežatstvo prežilo neskorší tlak Byzantskej ríše a sériu nájazdov kočovných kmeňov z východu. Arménsky politický a kultúrny život pretrval aj po dobití územia turkickými kmeňmi v 16. storočí. Nezávislé kniežatstvá sa sformovali v Náhornom Karabachu, kde boli arménske osady najsilnejšie.

Vplyv 

Vplyv Ruska na územie Karabachu

Turkický karabašský chanát bol od roku 1805 vazalským štátom pre Ruskú ríšu. V roku 1813 bol absorbovaný do Ruska a v roku 1823 sa včlenil do väčšej ruskej provincie Karabach. Do roku 1897 bol Karabach 43 % arménskeho a 55 % azerbajdžanského pôvodu. Napätie medzi týmito dvoma populáciami pod ruskou vládou rástlo.

Novodobý azerbajdžanský ľud hovorí západotureckým jazykom, čiastočne kvôli postupnej turkifikácii pôvodnej kaukazskej a iránskej populácie počas stredoveku. Išlo o ďalší významný posun, na základe ktorého sa odlúčili moderné azerbajdžanské a arménske národy.

Konflikt v Náhornom Karabachu

Keď sa na začiatku 20. rokov 20. storočia utváral Sovietsky zväz, Arméni a Azerbajdžanci sa usilovali o získanie oblasti Náhorného Karabachu. Arménsko podporovalo snahy enklávy Arménov v Náhornom Karabachu, čo vyústilo do vojny trvajúcej od roku 1988 do roku 1994. Vojna spôsobila izoláciu Arménska. V roku 2015 vznikla Bitka o Náhorný Karabach, tiež známa ako Aprílová vojna. Stret arménskej a azerbajdžanskej armády bol najhorší od ukončenia vojny v Náhornom Karabachu v roku 1994.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.