Výskum a vývoj – časť prvá

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing

Výskum skupiny PACTE v oblasti prekladateľskej kompetencie

Výskum a vývojUž od roku 1977 sa výskumná skupina PACTE venuje výskumu prekladateľskej kompetencie. Dlhoročný výskum svedčí o neutíchaní nových objavov a postupov, ktoré prispievajú k hlbšiemu pochopeniu umenia prekladania. V dnešnom krátkom priereze jednej zo štúdií zhrnieme výstupy zo skúmania identifikovania a riešenia problémov pri prekladaní.

Výskum bol zameraný na porovnanie prekladateľských kompetencií profesionálnych vyštudovaných prekladateľov a učiteľov cudzích jazykov bez prekladateľskej skúsenosti. Skúmanú vzorku tvorilo 35 profesionálnych prekladateľov a 25 učiteľov prekladajúcich z a do ich materinského jazyka v kombináciách jazykov – angličtina, španielčina, francúzština, nemčina.

PACTE definuje prekladateľskú kompetenciu ako súbor poznatkov nevyhnutných pre prekladanie. Téza výskumu skupiny PACTE znie, že prekladateľská kompetencia:

a je viditeľná rovnako v samotnom procese prekladania ako aj vo výstupnom preklade. Do konca osemdesiatych rokov sa na problémy pri prekladaní nahliadalo iba z čisto lingvistického pohľadu. Dnes sa tento záber rozšíril a posudzuje problémy z pragmatického, kultúrneho, lingvistického … pohľadu. Problémy pri prekladaní sa vyskytnú najčastejšie pri prestávkach (prerušení procesu prekladania), vynechávaní textu, využívaných zdrojoch (napríklad slovníkoch), sekundárnej oprave textu atď. Kombinácia týchto prvkov vyúsťuje do troch typov problémov:

Výslodky výskumu potvrdili tézu skupiny PACTE. Učitelia cudzích jazykov ohodnotili prekladané texty vyššou známkou obtiažnosti na porozumenie ako profesionálni prekladatelia. Charakteristickým prvkom prekladateľskej kompetencie sa potvrdila kombinácia disponovania deklaratívnou znalosťou (know what, vedieť čo), operatívnou (know how, vedieť ako) a podmienenou (know ho to identify and solve translation problems, vedieť ako identifikovať a vyriešiť problémy pri prekladaní).

Kompletnú štúdiu si môžete prečítať tu.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.