Translata – Blog o jazykoch a prekladaní

Preklad webstránky je proces, ktorému výrazne môže pomôcť aj klient. Kvalitnými podkladmi. Dávno sú preč časy, kedy webovú stránku tvorilo pár jednoduchých podstránok s permanentnými obrázkami a textom. Technické riešenia......

Rozhodli ste sa povedať si svoje áno na exotickej pláži, v romantickom Paríži alebo na rakúskom zámku? Civilná svadba v zahraničí je možnosť, ktorú má každý pár. Uzatvárajú ju nadšení......

Úradné preklady, súdne preklady alebo preklady s pečiatkou označujú preklady dokumentov potrebných na úradné účely. Je nevyhnutné, aby tento druh prekladov overil súdny prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti. Tých sú na......

Preklad hovoreného slova z cudzieho jazyka má na starosti tlmočník, vďaka ktorému rečníkovi porozumejú aj ľudia, ktorí nerozprávajú jeho jazykom. Počas prednášok, konferencií, pracovných stretnutí a v iných situáciách je......

Rodný list je jedným z najdôležitejších dokumentov, ktoré potrebujete pri mnohých úradných úkonoch. Ak tieto úradné úkony vykonávate v zahraničí, príslušné inštitúcie môžu vyžiadať súdny preklad vášho rodného listu, alebo......

Angličtina je najdôležitejším jazykom v globálnom biznise. Ak pracujete v multikultúrnom či viacjazyčnom tíme, zúčastňujete sa medzinárodných konferencií alebo komunikujete so zahraničnými dodávateľmi, bez znalosti anglického jazyka sa nezaobídete. Poznáte......