Rozširujeme portfólio služieb

Rozširujeme portfólio služieb

Rozširujeme portfólio služieb

vláčik Prešporáčik počas sprevádzania na Hlavnom námestí v Bratislave

Konzekutívne a simultánne tlmočenie patrí medzi často vyhľadávané služby, s ktorými máme takmer desaťročné skúsenosti a mnohých spokojných klientov. Rozhodli sme sa preto rozšíriť naše portfólio služieb o kombináciu kvalitných tlmočníckych služieb a sprevádzania. Naše rozhodnutie poskytovať komplexné sprevádzanie prioritne v mestách Bratislava a Viedeň bolo podmienené najmä záujmom našich klientov o túto službu.

V spolupráci so špecializovanou cestovnou agentúrou ponúkame sprevádzanie so sprievodcom v rôznych jazykoch alebo s tlmočníkom v akejkoľvek požadovanej jazykovej kombinácii, ktorý tlmočí počas celého sprievodného programu.

Viac informácií o službe Sprevádzanie čítajte tu.