Translata spoluorganizátorom MFF Bratislava 2009

Translata spoluorganizátorom MFF Bratislava 2009

Translata spoluorganizátorom MFF Bratislava 2009

Pre potreby festivalu zabezpečila Translata kompletnú tlmočnícku techniku a prispela k spokojnosti viac ako 16 000 návštevníkov festivalu. Tento ročník predstavila Translata aj titulkovanie filmov a tlmočila pre divákov festival aj v Banskej Bystrici a Košiciach.