Prípadové štúdie – lokalizácia

Prípadové štúdie – lokalizácia

Okoreňte svoje preklady - Lokalizácia

Klient: svetoznáma reklamná agentúra

Predmet zákazky: Preklad podkladov do reklamných kampaní, videí, titulkov, sloganov, zmlúv, kreatívnych textov, zabezpečenie copywritingu a pod.
Jazykové kombinácie: Viaceré kombinácie prevažne európskych jazykov
Zameranie prekladaných textov: Marketingové a kreatívne texty, zmluvy
Dĺžka spolupráce: Od roku 2010
Počet profesionálnych prekladateľov a projektových manažérov: Približne 50 prekladateľov, korektorov a copywriterov, 4 projektoví manažéri
Špecifiká projektu: V absolútnej väčšine prípadov ide výlučne o expresné zákazky a preklady kreatívnych textov, ktoré patria medzi najväčšie výzvy pre prekladateľov aj copywriterov. Pri prekladoch je požadované maximálne verné zachovanie adekvátnosti štýlu a želaného marketingového efektu, aby bol výsledkom nielen kvalitný preklad, ale takisto text, ktorý plní konkrétny marketingový účel.

Klient: svetoznámy výrobca elektroniky

Predmet zákazky: Preklad aktualizácií webových stránok pre miestne pobočky výrobcu v jednotlivých krajinách
Jazykové kombinácie: Z anglického jazyka do 30 jazykov (s viacerými jazykovými variantmi v rámci vybraných jazykov)
Zameranie prekladaných textov: Marketing, technika, obchodné a právne dokumenty
Dĺžka spolupráce: Od roku 2015
Rozsah: Viac ako 3 000 000 zdrojových slov za posledný kalendárny rok
Počet profesionálnych prekladateľov a projektových manažérov: Približne 90 prekladateľov a korektorov, 3 projektoví manažéri
Špecifiká projektu: Takmer 60 % projektov v rámci tejto zákazky je urgentných. Kvôli latinskoamerickým prekladom klient vyžadoval výraznú flexibilitu pracovného času. Z toho dôvodu sme upravili pracovný harmonogram dedikovaných projektových manažérov, ktorí na základe toho pokrývajú časové obdobie od 8:00 SEČ až do 23:00 SEČ.
Prínosy spolupráce pre klienta: Po prvom polroku od rozbehnutia spolupráce sme vďaka využitiu prekladových pamätí zaznamenali viac ako 35 % opakovaní a stopercentných zhôd v textoch prekladaných v minulosti. Tieto opakovania a zhody znížili cenu za preklad na viac ako 15 % z plnej ceny prekladu. Za prvý polrok tak klient ušetril približne 30 % na nákladoch za preklad.

Napíšte nám na: office@translata.sk

Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131