Prípadové štúdie – marketingové preklady

Prípadové štúdie – marketingové preklady

Zoberte váš produkt do sveta - marketingové preklady

Klient: svetoznáma reklamná agentúra

Predmet zákazky: Preklad podkladov do reklamných kampaní, videí, titulkov, sloganov, zmlúv, kreatívnych textov, zabezpečenie copywritingu a pod.
Jazykové kombinácie: Viaceré kombinácie prevažne európskych jazykov
Zameranie prekladaných textov: Marketingové a kreatívne texty, zmluvy
Dĺžka spolupráce: Od roku 2010
Počet profesionálnych prekladateľov a projektových manažérov: Približne 50 prekladateľov, korektorov a copywriterov, 4 projektoví manažéri
Špecifiká projektu: V absolútnej väčšine prípadov ide výlučne o expresné zákazky a preklady kreatívnych textov, ktoré patria medzi najväčšie výzvy pre prekladateľov aj copywriterov. Pri prekladoch je požadované maximálne verné zachovanie adekvátnosti štýlu a želaného marketingového efektu, aby bol výsledkom nielen kvalitný preklad, ale takisto text, ktorý plní konkrétny marketingový účel.

 

Klient: Svetoznámy potravinársky výrobca

Predmet zákazky: Preklad receptov, produktových listov, podkladov do reklamných kampaní, preklady webových stránok, zmlúv, kreatívnych textov
Jazykové kombinácie: Viaceré kombinácie prevažne stredoeurópskych jazykov
Zameranie prekladaných textov: Kreatívne texty, marketingové texty, zmluvy
Dĺžka spolupráce: Od roku 2012 po súčasnosť
Počet profesionálnych prekladateľov a projektových manažérov: Približne 20 prekladateľov, korektorov a copywriterov, 2 projektoví manažéri
Špecifiká projektu: Ide o veľmi špecifické texty z potravinárskeho priemyslu, ktoré sú určené nielen na marketingové, ale takisto na praktické účely (recepty a pod.). Je potrebné striktne dodržiavať zaužívanú terminológiu, zachovať pútavosť a zároveň aj zrozumiteľnosť textov. Okrem obsahovej náročnosti zdrojových textov a požiadavky na realizáciu vysoko kvalitných prekladov je nutné pravidelne zapracovávať veľmi špecifické požiadavky klienta.

Napíšte nám na: office@translata.sk

Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131