Prípadové štúdie – medicínske preklady

Prípadové štúdie – medicínske preklady

Aj prekladatelia zachraňujú životy

Klient: Globálna farmaceutická spoločnosť

Predmet zákazky: Preklad vyhlásení o zhode (skúšky koncepcie, komplexné zabezpečovanie kvality a pod.) a iných dokumentov potrebných zo strany regulačných orgánov na schválenie uvedenia zdravotníckych pomôcok alebo liekov na trh
Jazykové kombinácie: Prevažne EN-SK
Zameranie prekladaných textov: Medicína, regulačné požiadavky, zdravotnícke pomôcky, lieky
Dĺžka spolupráce: Od roku 2009
Počet profesionálnych prekladateľov a projektových manažérov: Na projekte pracuje približne 20 úradných prekladateľov, ktorí konzultujú priamo s výrobcom a lekármi s praxou v danej oblasti. Celý projekt koordinujú 3 projektoví manažéri.
Špecifiká projektu: Prekladané texty obsahujú veľmi náročnú medicínsku terminológiu, klient často požaduje odovzdanie veľkého množstva dokumentov v urgentných termínoch.

Klient: Globálna farmaceutická spoločnosť

Predmet zákazky: Aktualizácie prekladov PIL (príbalových informácií pre pacienta), SmPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku) a pod.
Jazykové kombinácie: Prevažne EN-SK
Zameranie prekladaných textov: Medicína, konkrétne lieky a zdravotnícke pomôcky
Dĺžka spolupráce: Od roku 2009
Počet profesionálnych prekladateľov a projektových manažérov: Na projekte pracujú priamo lekári, farmaceuti a špecializovaní prekladatelia s lekárskym alebo farmaceutickým vzdelaním, spolu približne 30 prekladateľov. Celý projekt koordinujú 3 projektoví manažéri.
Špecifiká projektu: Prekladané texty obsahujú veľmi náročnú medicínsku terminológiu, pričom je potrebné dodržiavať špecifické požiadavky EMA (Európska agentúra pre lieky), ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) a iných organizácií. Klient často požaduje vyhotovenie prekladu v urgentných termínoch. Prevažne ide o rozsiahle dokumenty s veľkým množstvom zmien, ktoré je potrebné identicky preniesť do cieľového jazyka bez akýchkoľvek pochybení, keďže ide o striktne regulované texty.

Napíšte nám na: office@translata.sk

Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131