Úvod > Preklady textov a dokumentov > Prípadové štúdie > Prípadové štúdie - medicínske preklady

Prípadové štúdie - medicínske preklady


Aj prekladatelia zachraňujú životy

Klient: Globálna farmaceutická spoločnosť

Predmet zákazky: Preklad vyhlásení o zhode (skúšky koncepcie, komplexné zabezpečovanie kvality a pod.) a iných dokumentov potrebných zo strany regulačných orgánov na schválenie uvedenia zdravotníckych pomôcok alebo liekov na trh
Jazykové kombinácie: Prevažne EN-SK
Zameranie prekladaných textov: Medicína, regulačné požiadavky, zdravotnícke pomôcky, lieky
Dĺžka spolupráce: Od roku 2009
Počet profesionálnych prekladateľov a projektových manažérov: Na projekte pracuje približne 20 úradných prekladateľov, ktorí konzultujú priamo s výrobcom a lekármi s praxou v danej oblasti. Celý projekt koordinujú 3 projektoví manažéri.
Špecifiká projektu: Prekladané texty obsahujú veľmi náročnú medicínsku terminológiu, klient často požaduje odovzdanie veľkého množstva dokumentov v urgentných termínoch.

Klient: Globálna farmaceutická spoločnosť

Predmet zákazky: Aktualizácie prekladov PIL (príbalových informácií pre pacienta), SmPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku) a pod.
Jazykové kombinácie: Prevažne EN-SK
Zameranie prekladaných textov: Medicína, konkrétne lieky a zdravotnícke pomôcky
Dĺžka spolupráce: Od roku 2009
Počet profesionálnych prekladateľov a projektových manažérov: Na projekte pracujú priamo lekári, farmaceuti a špecializovaní prekladatelia s lekárskym alebo farmaceutickým vzdelaním, spolu približne 30 prekladateľov. Celý projekt koordinujú 3 projektoví manažéri.
Špecifiká projektu: Prekladané texty obsahujú veľmi náročnú medicínsku terminológiu, pričom je potrebné dodržiavať špecifické požiadavky EMA (Európska agentúra pre lieky), ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) a iných organizácií. Klient často požaduje vyhotovenie prekladu v urgentných termínoch. Prevažne ide o rozsiahle dokumenty s veľkým množstvom zmien, ktoré je potrebné identicky preniesť do cieľového jazyka bez akýchkoľvek pochybení, keďže ide o striktne regulované texty.

Napíšte nám na: office@translata.sk

Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131


Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo