Profesionálne preklady

Profesionálne preklady

Ako keby ste mali vo svojom tíme vlastných prekladateľov.

Na prekladoch u nás pracujú výhradne profesionálni prekladatelia.

Sme držiteľmi certifikátu manažérstva kvality ISO 9001.

Dôveru nám prejavili:

HB Reavis logo

 

Expertízy  jednotlivých projektov

Rýchlosť

Stručné fakty:

  • Na preklade začíname pracovať v okamihu potvrdenia zákazky zo strany klienta, ale ešte predtým sa uistíme, že obe strany správne rozumejú vzájomným podmienkam.
  • 1 prekladateľ = približne 250 slov za hodinu = približne 2 000 slov za deň
  • Aby sme dokázali zabezpečiť rýchle spracovanie výrazne väčšieho objemu textov, dokážeme po dohode so zákazníkom projekt rozdeliť medzi viacerých profesionálnych prekladateľov. Vďaka komplexnému systému kontroly zároveň dokážeme zachovať veľmi vysokú úroveň kvality finálneho textu.
Zabezpečujeme rýchle profesionálne preklady (vyhotovené profesionálnymi prekladateľmi) vďaka efektívnej koordinácii celého procesu. V Translate si uvedomujeme, že čas je veľmi cenný a že v dnešnej internetovej dobe vaša firma nemôže byť spomaľovaná neefektívnymi a pomalými procesmi.

Príklad z našej praxe :

Potrebujete preklad dôležitej správy pre prípravu na poradu, ktorá bude už nasledujúci deň. Jej rozsah je 90 normostrán. Správu nám zašlete o tretej poobede. Obratom vám zašleme cenovú ponuku na splnenie vášho termínu, ktorý je nasledujúce ráno o 9:00. Po odsúhlasení cenovej ponuky začíname s realizáciou prekladu rozdelením textu medzi viacerých profesionálnych prekladateľov pracujúcich do skorých ranných hodín. Preklad pred odovzdaním prejde kontrolou internými kontrolórmi a projektovým manažérom a o 9:00 je odovzdaný klientovi.

Kvalita

V Translate sa vždy snažíme o najvyššiu možnú kvalitu prekladov a darí sa nám to aj vďaka vyškolenému tímu skúsených projektových manažérov, niekoľkostupňovému procesu kontroly a dlhodobej spolupráci s overenými profesionálnymi prekladateľmi.

Stručné fakty:

  • Zabezpečenie maximálnej kvality našich prekladov začína už pri výbere tých najlepších prekladateľov a špecialistov v jednotlivých odboroch, ktorí prejdú naším výberovým procesom.
  • Naši projektoví manažéri zohľadnia všetky požiadavky klienta a postarajú sa o zadanie, monitorovanie a odovzdanie každého jedného projektu.
  • Projektový manažér vyberie na konkrétny projekt toho najvhodnejšieho prekladateľa v závislosti od tematického zamerania prekladaného textu.
  • Každý preložený text prejde pred odovzdaním dodatočnou kontrolou.

Sme tu pre vás.

Napíšte nám na: office@translata.sk
Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku