Ďakujeme za Váš súhlas!

Ďakujeme za Váš súhlas!

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zostať s nami v spojení. Váš e-mail sme starostlivo uložili.

Ako sme Vám sľúbili, získavate bežný preklad jednej normostrany zdarma. Kód nižšie, prosím, uveďte vo Vašej najbližšej objednávke. Kód nie je časovo obmedzený. Je možné ho využiť počas celej doby platnosti vášho súhlasu. Kód je možné uplatniť na bežný preklad, nie je ho možné uplatniť na úradný preklad.

Kód na vykopírovanie:

STRANAZDARMA0518

Malá rekapitulácia Vašich práv a podmienok udeleného súhlasu, ku ktorým sme sa zaviazali:

  • svoj súhlas máte právo kedykoľvek odobrať,
  • máte právo vyžiadať si informáciu, aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom,
  • e-mail od nás dostanete maximálne dvakrát za mesiac,
  • váš e-mail si v databáze uložíme na maximálne 5 rokov,
  • váš e-mail nevyužijeme na žiadne iné účely a neposkytneme ho tretím stranám.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov a na podstránke Osobné údaje.