skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Všetko