Toto je najľahší jazyk na svete

Na svete existuje viac než 8 000 jazykov. Niektoré z nich pripomínajú zvláštne nárečia, iné používajú vlastnú abecedu a len ťažko nájdeme jazyk, s ktorým by sme ho mohli porovnať. Ktoré jazyky sveta sú najjednoduchšie? Univerzálne najľahší jazyk nemožno určiť s úplnou presnosťou. Vieme však, ako nájsť ten, ktorý sa vám bude najľahšie učiť.

Podľa akých kritérií určujeme obtiažnosť jazyka?

Náročnosť jazyka ovplyvňujú 3 hlavné faktory:

Náročnosť jazyka ovplyvňujú 3 hlavné faktory: podobnosť jazyka s tými, ktoré už ovládate, rôznorodosť zvukov v hovorenom jazyku a gramatika. Podľa podobnosti nie je ťažké povedať, že pre Slovákov bude najľahší jazyk český, poľský či srbský. Všetky totižto patria do skupiny západoslovanských jazykov, vďaka čomu medzi nimi nájdeme množstvo podobností.

V otázke výslovnosti, a teda náročnosti na hovorenú reč, môžeme za najľahší cudzí jazyk označiť taliančinu, španielčinu, ale pokojne aj japončinu. S ich výslovnosťou nebudeme mať veľký problém. Japončina je dokonca jednoduchá aj z pohľadu gramatiky, podobne ako malajčina a niektoré druhy čínštiny. Nenechajte sa však zmiasť, mandarínska čínština patrí medzi najťažšie jazyky na svete, predovšetkým kvôli abecede.

Najľahší jazyk je ten, ktorý už z polovice ovládate

Pri výbere jazyka, ktorý sa ľahko naučíte aj sami, je dobré zohľadniť vaše terajšie vedomosti. Okrem spomínaných kritérií musíme sledovať aj ďalšie veci, ktoré sa spolu s cudzím jazykom potrebujeme naučiť. Často je najväčším problémom nová abeceda.

I keď je japončina jednoduchá z hľadiska gramatiky a výslovnosti, výučba čo i len jednej znakovej abecedy zaberie dlhý čas. Nezabúdajme na to, že japončina používa až 3. V neposlednom rade záleží aj na historických a kultúrnych väzbách, či kontexte jazyka a národa, ktorý ho používa.

Najľahší jazyk na svete bol vytvorený zámerne

Napriek tomu, že výučba esperanta môže niektorým študentom zabrať mesiace, zvykne sa označovať ako najľahší. Esperanto bolo umelo vytvorené práve s týmto zámerom – priniesť na svet univerzálny jazyk, ktorým sa poľahky dohovorí každý, bez ohľadu na jeho rodný jazyk.

Na rozdiel od prirodzených jazykov esperanto nie je spojené s konkrétnou krajinou, kultúrou alebo etnickou skupinou, nenesie so sebou žiadne politické ani kultúrne spojenia. Nikto pri učení esperanta nie je vo výhode a každý má rovnakú štartovaciu čiaru.

Esperanto sa vyučuje aj na školách. Vďačí za to svojej propedeutickej hodnote, čo znamená, že osvojenie si esperanta pomôže študentom zvládnuť ďalšie jazyky rýchlejšie. Do esperanta sa tiež prekladajú rôzne svetové literárne diela. Mnoho autorov, predovšetkým poézie, používa jednoduchú gramatiku esperanta na tvorbu svojich básní.

Esperanto spája jazykové rodiny

Morfémy v esperante sú nemenné a je možné kombinovať ich do rozličných slov. Až 93 % slov esperanta je možné vyrozumieť so znalosťami románskych jazykov. So znalosťou germánskych jazykov si hravo poradíte s 90 % slov esperanta a 47 % slov zvládnete so znalosťami slovanských jazykov. Slovná zásoba esperanta má rozsah 350 000 slov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.