Korektúra: služba neoceniteľná pre tých, čo píšu

Určite nám dáte za pravdu, že text plný pravopisných chýb a preklepov nepôsobí profesionálne. Malé nedostatky sa však môžu objaviť kdekoľvek. Aby sme týmto chybám prechádzali, posledným krokom v procese písania by mala byť korektúra textu.

Korektor zodpovedá na gramatickú správnosť textov, vhodnú štylistiku a niekedy aj kontrolu referencií a presnosť údajov. Korektúra je prospešná pre každú spoločnosť i jednotlivcov, ktorí chcú publikovať svoje texty v tlači alebo online. Nezáleží na odvetví ani forme obsahu. Korektúra zabezpečí, aby boli texty bezchybné, zrozumiteľné a reprezentatívne. 

Čo je to korektúra a ako prebieha

Korektúra textu predstavuje kompletnú opravu gramatiky, pravopisu, štylistiky a typografie textu. Výsledkom korektúry je uhladený a ľahko čitateľný text bez chýb. Možno vás prekvapí, že korektúra je rovnako stará, ako tlač samotná. Už v 15. storočí mali korektori za úlohu kontrolovať a opravovať texty prvých tlačených kníh. Niektoré postupy sa od tých čias zmenili, no služby korektorov sú stále rovnako hodnotné. 

Korektúra je finálnym krokom pri práci s dokumentom a vykonáva sa po všetkých ostatných revíziách a úpravách. Ideálne je, aby korektúru vykonal niekto iný, než autor textu, kvôli zníženiu chybovosti. Korektor zvyčajne pracuje s rôznymi pomôckami a slovníkmi, prípadne softvérovými nástrojmi, ktoré môžu jeho prácu uľahčiť. Korektúra vyžaduje veľa pozornosti a niekedy môže zabrať rovnaký alebo ešte dlhší čas, než napísanie originálneho textu.

Keď online korektúra nestačí

Internet sa hemží bezplatnými nástrojmi na kontrolu pravopisu a softvérom určeným na korektúry vášho dokumentu. Väčšina týchto softvérov ale nedokáže vykonať viac ako 10 % potrebných zmien. Takže ak si myslíte, že profesionálni korektori nie sú takí užitoční, ako boli kedysi, ste na veľkom omyle. Chyby v interpunkcii, zastarané slová slová, opakujúce sa a chýbajúce slová patria k častým chybám, ktoré v programoch na korektúru zostávajú nepovšimnuté.

Korektúra anglického textu a prekladov

Pri preklade textov z jedného jazyka do druhého môžu vzniknúť viaceré chyby, ktoré si prekladateľ nemusí všimnúť. Aby bol dokument nielen správne preložený, ale aj 100 % gramaticky a štylisticky upravený, využíva sa korektúra rodeným hovorcom. Vďaka jazykovej korektúre sú preklady úplne prirodzené a znejú tak, akoby bol text napísaný priamo v cieľovom jazyku. Korektori môžu vykonať aj vecnú korektúru zameranú na odbornú terminológiu alebo predtlačovú korektúru, ktorá sa sústredí na zalomenie textu a grafickú úpravu pred tlačou. To všetko pomáha dotiahnuť preklad k dokonalosti.

Korektúra textu a cena

Cenník korektúry textov sa zvyčajne riadi počtom textu v normostranách, ale aj druhom požadovanej korektúry a rozsahom práce. Cena korektúry sa obvykle pohybuje v rozmedzí 5 až 25 eur za normostranu. V prípade prekladov môže byť korektúra rodeným hovorcom zarátaná do cenovej ponuky za preklad. Niektoré agentúry alebo prekladatelia-jednotlivci poskytujú klientom možnosť doobjednať si korektúru textov ako osobitnú službu.

Texty si môžete skontrolovať sami

Ak nechcete využiť služby profesionálneho korektora, môžete svoje texty finalizovať aj sami. V tomto prípade je vhodné dokument na nejaký čas odložiť, pokojne na niekoľko dní, a opätovne sa k nemu vrátiť. Tento časový rozdiel vám pomôže ľahšie vidieť chyby. Pre mnohých ľudí je jednoduchšie kontrolovať výtlačok než text na obrazovke, preto ak je to možné, dokument pred korektúrou vytlačte. Kusom papiera môžete zakryť riadky pod tým, čo práve čítate. Táto technika bráni v preskakovaní možných chýb.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.