Úvod > Úradné preklady > Preklad rodného listu

Preklad rodného listu


Úradný preklad rodného listu je potrebné predložiť úradom vo viacerých prípadoch. Medzi takéto situácie patrí napríklad:

  • Narodenie dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky a nasledovná žiadosť o vydanie slovenského cestovného pasu z dôvodu plánovaného opustenia krajiny.
  • Rodný list je potrebné úradne prekladať pri komunikácii s úradmi v otázke dvojitého občianstva.
  • V niektorých prípadoch patrí úradný preklad rodného listu k povinnej dokumentácii pri žiadosti o víza a vstup do krajiny kvôli štúdiu, práci alebo dlhodobému pobytu.
  • Rodný list sa často úradne prekladá pri uzatváraní manželstva osôb s rozdielnym štátnym občianstvom alebo pri sobášoch uzatváraných mimo štátu, ktorého občanmi sú sobášené osoby.
  • Rodný list, sobášny list a úmrtný list, ktorý je vydaný na Slovensku, ale ktorý potrebujete použiť v zahraničí je takisto nutné úradne (súdne) preložiť. Aby mohol byť rodný list v takomto prípade úradne preložený, je potrebné vykonať osvedčenie jeho kópie príslušným úradom (krajským súdom, konzulárnym úradom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo veľvyslanectvom krajiny akreditovaným pre Slovenskú republiku). Úradný preklad potom bude obsahovať doložku o platnosti pôvodného dokladu a originál rodného listu si budete môcť ponechať pre vlastné potreby.

Rodný list je oficiálny doklad, ktorý sa využíva na oficiálne úkony v styku so štátnou správou a preto patrí medzi dokumenty, ktoré sa takmer výlučne prekladajú úradne. Úradný preklad (inak nazývaný aj súdny preklad alebo preklad s pečiatkou) môže byť vyhotovený výhradne úradným prekladateľom, ktorý je poverený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Potrebujete úradný preklad rodného listu ihneď? 

Úradne prekladané rodné listy do angličtiny, nemčiny alebo slovenčiny sú žiadané najčastejšie. Ak potrebujete úradný preklad rodného listu ihneď, čo najskôr nás môžete navštíviť osobne v priestoroch našej prekladateľskej agentúry, ktorá sa nachádza na adrese Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava.

Nájdete nás na 2. poschodí administratívnej budovy Aupark Towerdostanete sa k nám aj z nákupnej pasáže chodbou po ľavej strane pri obchodoch CCC a C&A. Rodný list vám úradne preložíme za expresne krátky čas, ktorý môžete zatiaľ stráviť v nákupnom centre Aupark alebo v Sade Janka Kráľa pri Dunaji.

Veľkou výhodou našej prekladateľskej agentúry pri úradných prekladoch rodných listov a iných úradných dokumentov je notársky úrad, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v budove Aupark Tower. Môžete tak pohodlne a na jednom mieste vybaviť notárske overenie kópie rodného listu a následne aj jeho úradný preklad. Parkovanie v podzemných garážach Auparku je prvé 3 hodiny bez poplatku. Naši projektoví manažéri sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 9:00 do 18:00. Rovnaké otváracie hodiny má aj notársky úrad na 1. poschodí.

Mám záujem o úradný preklad rodného listu

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na úradný preklad rodného listu

Odoslať sken rodného listu


x

Mám záujem o úradný preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo