Preklad rodného listu

Preklad rodného listu

Úradný preklad rodného listu je potrebné predložiť úradom vo viacerých prípadoch. Medzi takéto situácie patrí napríklad:

  • Narodenie dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky a nasledovná žiadosť o vydanie slovenského cestovného pasu z dôvodu plánovaného opustenia krajiny.
  • Rodný list je potrebné úradne prekladať pri komunikácii s úradmi v otázke dvojitého občianstva.
  • V niektorých prípadoch patrí úradný preklad rodného listu k povinnej dokumentácii pri žiadosti o víza a vstup do krajiny kvôli štúdiu, práci alebo dlhodobému pobytu.
  • Rodný list sa často úradne prekladá pri uzatváraní manželstva osôb s rozdielnym štátnym občianstvom alebo pri sobášoch uzatváraných mimo štátu, ktorého občanmi sú sobášené osoby.
  • Rodný list, sobášny list a úmrtný list, ktorý je vydaný na Slovensku, ale ktorý potrebujete použiť v zahraničí je takisto nutné úradne (súdne) preložiť. Aby mohol byť rodný list v takomto prípade úradne preložený, je potrebné vykonať osvedčenie jeho kópie príslušným úradom (krajským súdom, konzulárnym úradom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo veľvyslanectvom krajiny akreditovaným pre Slovenskú republiku). Úradný preklad potom bude obsahovať doložku o platnosti pôvodného dokladu a originál rodného listu si budete môcť ponechať pre vlastné potreby.

Rodný list je oficiálny doklad, ktorý sa využíva na oficiálne úkony v styku so štátnou správou a preto patrí medzi dokumenty, ktoré sa takmer výlučne prekladajú úradne. Úradný preklad (inak nazývaný aj súdny preklad alebo preklad s pečiatkou) môže byť vyhotovený výhradne úradným prekladateľom, ktorý je poverený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Potrebujete úradný preklad rodného listu ihneď? 

Úradne prekladané rodné listy do angličtiny, nemčiny alebo slovenčiny sú žiadané najčastejšie. Ak potrebujete úradný preklad rodného listu ihneď, čo najskôr nás môžete navštíviť osobne v priestoroch našej prekladateľskej agentúry, ktorá sa nachádza na adrese Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava.

Nájdete nás na 2. poschodí administratívnej budovy Aupark Towerdostanete sa k nám aj z nákupnej pasáže chodbou po ľavej strane pri obchode CCC. Rodný list vám úradne preložíme za expresne krátky čas, ktorý môžete zatiaľ stráviť v nákupnom centre Aupark alebo v Sade Janka Kráľa pri Dunaji.

Veľkou výhodou našej prekladateľskej agentúry pri úradných prekladoch rodných listov a iných úradných dokumentov je notársky úrad, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v budove Aupark Tower. Môžete tak pohodlne a na jednom mieste vybaviť notárske overenie kópie rodného listu a následne aj jeho úradný preklad. Parkovanie v podzemných garážach Auparku je prvé 3 hodiny bez poplatku. Naši projektoví manažéri sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 9.00 do 18.00. Notársky úrad na 1. poschodí je dostupný o hodinu kratšie, denne do 17.00.

Mám záujem o úradný preklad rodného listu

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na úradný preklad rodného listu

Odoslať sken rodného listu