Preklad rodného listu

Navštívte nás v Auparku a vybavte úradný preklad rodného listu v rámci dňa

Rodný list je oficiálny doklad, ktorý sa využíva na oficiálne úkony v styku so štátnou správou a preto patrí medzi dokumenty, ktoré sa takmer výlučne prekladajú úradne. Úradný preklad (inak nazývaný aj súdny preklad alebo preklad s pečiatkou) môže byť vyhotovený výhradne úradným prekladateľom, ktorý je poverený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Veľkou výhodou našej prekladateľskej agentúry pri úradných prekladoch rodných listov a iných úradných dokumentov je notársky úrad, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v budove Aupark Tower. Môžete tak pohodlne a na jednom mieste vybaviť notárske overenie kópie rodného listu a následne aj jeho úradný preklad. Parkovanie v podzemných garážach Auparku je prvé 3 hodiny bez poplatku. Naši projektoví manažéri sú vám k dispozícii každý pracovný deň od 9.00 do 18.00. Notársky úrad na 1. poschodí je dostupný o hodinu kratšie, denne do 17.00.