Preklad rodného listu

U nás vybavíte úradný preklad rodného listu v rámci dňa
Translata ilustrácia - úradný prekladateľ s pečiatkou
Expresné vyhotovenie prekladu

Expresné vyhotovenie prekladu

Naši prekladatelia s úradnou doložkou sú pripravení preložiť rodný list hneď v deň, keď nám dokument zašlete - najskôr však do 4 hodín.

Úradný preklad rodného listu zo 70+ jazykov

Úradný preklad rodného listu zo 70+ jazykov

Prekladáme rodné listy vydané krajinami po celom svete.

Notár poruke v rovnakej budove

Notár poruke v rovnakej budove

Notársky overenú kópiu dokumentu vyhotoví notársky úrad oproti našej kancelárii, alebo ju za vás vybavíme my.