Preklad zo slovenčiny do nemčiny

Presnosť prekladu slov zo slovenčiny do nemčiny online prekladačom je vysoká. Napriek tomu je strojový preklad textu použiteľný najmä na informatívne účely a nie je možné ho považovať za náhradu profesionálneho prekladateľa, pretože môže obsahovať chyby. Preklad textu je obmedzený na 500 slov.

Zdrojový text

Preložený text

Prečo prekladať zo slovenčiny do nemčiny cez Translatu?

Dlhoročná spolupráca s odbornými prekladateľmi z Nemecka a Rakúska,dodatočná kontrola nemeckým rodeným hovoriacim, rýchle a jednoduché zadanie a vyhotovenie prekladu, poskytujeme úradné (súdne) preklady z a do nemčiny, ku každému klientovi (firme či fyzickej osobe) pristupujeme individuálne a jedinečne, preklady z nemčiny do slovenčiny sú taktiež samozrejmosťou.

Ako šetríme váš čas?

Ako šetríme váš čas?

Prípadová štúdia

Prípadová štúdia

Naše referencie

Naše referencie

Cenová ponuka do 30 minút

Cenová ponuka do 30 minút

V jazykovej kombinácii nemčina - slovenčina poskytujeme:

Prečítajte si naše najnovšie e-booky

Porovnanie výrazov slovenčiny a nemčiny

Napriek tomu, že sú nemčina a slovenčina historicky z rovnakej rodiny indoeurópskych jazykov ich jednotlivé výrazy sa až na výnimky dosť výrazne líšia. Najviac sa nemčina od ostatných vetiev indoeurópskych jazykov odlišuje zmenami pri procese prvého posúvania hlások.

Príklad rozdielov medzi nemčinou a slovenčinou:

 

Slovenčina Nemčina
Bolesť Schmerz
modrina Prellung
choroba Krankheit
vírus Virus
pekelný höllisch
bolestivý schmerzhaft
pred vor
za für
popod unter
ponad über
Jedna ein
Dva zwei
Tri drei
Štyri vier
Aj und
Tiež Auch
Alebo oder

 

Podobnosť a príbuznosť germánskych jazykov:

 

Nemčina Holandčina Švédština Dánčina
Schmerz smerte smärta smerte
Prellung blåmerke blåmärke blåt mærke
Krankheit sykdom sjukdom sygdom
Virus virus virus virus
höllisch infernalske infernaliska infernalsk
schmerzhaft smertefull smärtsam smertefuld
vor før före før
für for för til
unter under under nedenunder
über løpet över løbet
ein ett en en
zwei to två to
drei tre tre tre
vier fire fyra fire
und og och og
Auch også också også
oder eller eller eller