Preklady
pre automobilový
priemysel

Presný preklad je hnacím motorom vášho úspechu doma i v zahraničí

Pri vývoji a realizácii automobilov rozhodujú skúsenosti a práca na detailoch. To isté platí aj pri našich prekladoch.

Viacstupňová kontrola

Kontrola prekladu má niekoľko fáz. Okrem korektorov, interných kontrolórov a projektových manažérov využívame najmodernejšie QA nástroje, ktoré odhalia aj najmenšie gramatické, či terminologické nedostatky.

Spolupracujeme výhradne
s odborníkmi

Na to, aby boli technické preklady správne preložené, využívame výhradne služby prekladateľov s technickým vzdelaním v danom odbore. Vďaka tomu nám nerobí problém ani odborná terminológia a vaše texty ostávajú autentické.

Kultúrne relevantné, v súlade
s legislatívou

Naším cieľom je zabezpečiť zrozumiteľný a jednoznačný preklad, ktorý je v súlade s platnou legislatívou. Predchádzame tak chybám, ktoré by mohli spôsobiť škodu na majetku či dokonca ohrozenie života.

Poradíme si aj s časovou tiesňou

Vďaka zapájaniu viacerých prekladateľov, korektorov a editorov súčasne dokážeme splniť aj tie najextrémnejšie termíny, a to bez ujmy na kvalite prekladov.

Technológie, ktoré šetria váš čas a náklady

Náš softvér dokáže identifikovať opakujúci sa, alebo už preložený text, pričom každému klientovi vytvára terminologické pamäte. Vďaka tomu vieme zaručiť konzistentnosť prekladu a zároveň šetriť váš čas a náklady.

  • CAT software
  • Prekladové pamäte
  • Machine translation

Prekladáme súčiastku po súčiastke

K dispozícii máme tisíce prekladateľov, vrátane odborníkov v oblasti automobilového priemyslu, ktorí rozumejú tomu, čo prekladajú. O presnosť vášho prekladu sa tak postaráme na profesionálnej úrovni.

Technické odborné materiály

Dokumentácie, výkresy, návody, manuály, špecifikácie, certifikáty a normy.

Úradné dokumenty

Podklady do tendrov, patenty, smernice, potvrdenia a povolenia.

Právne a obchodné dokumenty

Obchodné zmluvy, pracovné zmluvy, cenové ponuky

Marketingové materiály

Prezentácie, brožúry, letáky, katalógy, PR, digitálny marketing.

S nami nepotrebujete subdodávateľov

O projekty sa staráme komplexne a na mieru.

  • Prekladáme do 70 jazykov
  • Poradíme si s podkladmi v akomkoľvek formáte
  • Výstupy vsadíme do pôvodnej grafiky alebo pripravíme na tlač
  • Garantujeme kvalitu prekladov

Priemyselní lídri prekladajú s Translata

“Na práci prekladateľskej a tlmočníckej agentúry Translata oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo zdrojových materiálov v krátkom čase a striktné zachovanie konzistencie terminologicky náročných textov, vďaka využívaniu prekladateľských softvérov.”

Ivona Ďurčeková,
Sales support Medical Devices

Tendrujete stabilného dodávateľa?

Dlhodobé partnerstvá sú našou špecialitou.

Predbežná cenová ponuka

Ponuky pre menšie projekty vám pripravíme do 30 minút.