Preklad zo slovenčiny do angličtiny

Preklad zo slovenčiny do angličtiny

Slovenským jazykom hovorí približne 5,8 milióna ľudí. Na druhej strane je približne 350 miliónov rodených hovoriacich anglického jazyka a viac ako miliarda ľudí, ktorí ho používajú ako svoj druhý jazyk. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a po otvorení sa globálnym trhom výrazne stúpla potreba komunikácie aj v tomto najrozšírenejšom svetovom jazyku. Anglický jazyk je najčastejším komunikačným jazykom a to nielen v obchode, na pôde medzinárodných organizácií, na veľtrhoch či v nadnárodných korporáciách. Aj napriek narastajúcemu počtu anglicky hovoriacich ľudí však Slovensko aj naďalej patrí medzi krajiny, ktorej materinský jazyk je znakom pestrej kultúry a bohatej historickej tradície. Írečité slová ako napríklad čučoriedka, črpák, íver, sťaby či ajhľa popletú jazyk ešte mnohým zahraničným študentom slovenského jazyka.

Aj napriek zvýšenej znalosti anglického jazyka v slovenskej populácii existujú oblasti a odbory, pri ktorých všeobecná znalosť anglického jazyka nepostačuje. V takom prípade sú potrebné služby profesionálnych prekladateľov, ktorí sú zárukou kvalitného prekladu. Naši prekladatelia dokážu efektívne a s citom pracovať s obidvoma jazykmi a odovzdať klientovi kvalitný preklad.

V jazykovej kombinácii slovenčina – angličtina poskytujeme:

  • bežný preklad
  • úradný preklad (súdny preklad)
  • odborný preklad (medicína, technika, IT, automobilový priemysel, strojárstvo, stavebníctvo, marketing, právo, ekonómia a finančníctvo a ďalšie)
  • preklad s korektúrou
  • preklad bez korektúry

Potrebujete preklad v opačnej jazykovej kombinácii?

Mám záujem o preklad zo slovenčiny do angličtiny

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na preklad zo slovenčiny do angličtiny

Objednať preklad zo slovenčiny do angličtiny