Preklady
pre architektúru
a stavebníctvo

Presnosť vašich stavieb vysvetlíte iba presnými prekladmi

Pri realizácii náročných stavieb či vývoji priemyselných produktov rozhodujú detaily. Tak ako v prekladoch.

Kontrola šiestimi očami.

Každý preklad prechádza viacnásobnou kontrolou. Chyby minimalizujeme pomocou troch nezávislých ľudí, z čoho jeden má daný jazyk ako svoj rodný.

Spolupracujeme výhradne
s odborníkmi

Pri technických prekladoch využívame výhradne služby prekladateľov s technickým vzdelaním z danom obore. Vďaka tomu, že rozumejú odbornej terminológii, budú vaše texty správne preložené a autentické.

Kultúrne relevantné, v súlade
s legislatívou

Zabezpečíme, aby bol výsledný text zrozumiteľný, jednoznačný a v súlade s platnou legislatívou. Predchádzame tak chybám, ktoré by mohli  spôsobiť škodu, finančnú ujmu či dokonca ohrozenie života.

Časová tieseň je pre nás výzvou

Vďaka zapájaniu viacerých prekladateľov, korektorov a editorov dokážeme splniť aj tie najextrémnejšie termíny

Technológie, ktoré šetria váš čas a náklady

Softvér dokáže identifikovať opakujúci sa, alebo už preložený text, pričom každému klientovi vytvára terminologické pamäte. Tie zaručujú konzistentnosť prekladu a zároveň šetria váš čas a náklady.

  • CAT software
  • Prekladové pamäte
  • Machine translation

Prekladáme na nanometre presne

K dispozícii máme tisíce prekladateľov, vrátane odborníkov v oblasti stavebníctva a architektúry, ktorí rozumejú tomu, čo prekladajú. O presnosť vášho prekladu sa tak postaráme na profesionálnej úrovni.

Technické odborne materiály

Dokumentácie, výkresy, návody, manuály, špecifikácie, certifikáty, normy.

Úradné dokumenty

Podklady do tendrov, patenty, smernice, potvrdenia, povolenia.

Právne a obchodné dokumenty

Obchodné zmluvy, pracovné zmluvy, cenové ponuky

Marketingové materiály

Prezentácie, brožúry, letáky, katalógy, PR, digitálny marketing.

S nami neorganizujete žiadnych ďalších subdodávateľov.

O projekty sa staráme komplexne a na mieru.

  • Prekladáme do 70 jazykov
  • Poradíme si s podkladmi v akomkoľvek formáte
  • Výstupy vsadíme do pôvodnej grafiky alebo pripravíme na tlač
  • Garantujeme kvalitu prekladov

Priemyselní lídri prekladajú s Translata

“Na práci prekladateľskej a tlmočníckej agentúry Translata oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo zdrojových materiálov v krátkom čase a striktné zachovanie konzistencie terminologicky náročných textov, vďaka využívaniu prekladateľských softvérov.”

Ivona Ďurčeková,
Sales support Medical Devices

Tendrujete stabilného dodávateľa?

Dlhodobé partnerstvá sú našou špecialitou.

Získajte cenovú ponuku pre svoj projekt. Už do 30 minút.

Skúšobný preklad pri projektoch nad 100 strán. Ponuky pre menšie projekty pripravíme do 30 minút.