Preklady pre architektúru a stavebníctvo

Pri každom projekte ideme do detailov. Dôsledný preklad pre stabilné základy.

Prekladáme na nanometre presne

K dispozícii máme tisíce prekladateľov, vrátane odborníkov v oblasti stavebníctva a architektúry, ktorí rozumejú tomu, čo prekladajú. O presnosť vášho prekladu sa tak postaráme na profesionálnej úrovni.

Technické odborné materiály

Technické odborné materiály

Dokumentácie, výkresy, návody, manuály, špecifikácie, certifikáty a normy.

Úradné dokumenty

Úradné dokumenty

Podklady do tendrov, patenty, smernice, potvrdenia a povolenia.

Právne a obchodné dokumenty

Právne a obchodné dokumenty

Obchodné zmluvy, pracovné zmluvy a cenové ponuky.

Marketingové materiály

Marketingové materiály

Prezentácie, brožúry, letáky, katalógy, PR a digitálny marketing.

S nami neorganizujete žiadnych ďalších subdodávateľov

O projekty sa staráme komplexne a na mieru

Priemyselní lídri prekladajú s Translata

“Na práci prekladateľskej a tlmočníckej agentúry Translata oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo zdrojových materiálov v krátkom čase a striktné zachovanie konzistencie terminologicky náročných textov, vďaka využívaniu prekladateľských softvérov.”

Ivona Ďurčeková, Sales support Medical Devices

Prípadová štúdia

Prečítajte si naše najnovšie e-booky