Činy sú hlasnejšie ako slová.

Prípadové štúdie

Prípadové štúdie

Preložili sme viac ako 238 500 000 slov do viac ako 70 jazykov.
Využívanie najnovších prekladateľských softvérov a pamätí nám umožňuje skrátiť čas potrebný na realizáciu prekladu, znížiť celkovú cenu a zvýšiť kvalitu zachovaním terminologickej konzistentnosti.

Pozrite si konkrétne zákazky z našej praxe, ktoré sme rozdelili podľa zamerania:

Odborné preklady u profesionálov

Odborné preklady si vyžadujú profesionálnych prekladateľov so skúsenosťami z viacerých špecifických oblastí. Terminologická presnosť je nesmierne dôležitá. Už viac ako 13 rokov zabezpečujeme odborné preklady z rôznych oblastí, pri ktorých vždy vychádzame z týchto dvoch princípov. Počas našej dlhoročnej spolupráce s veľkými nadnárodnými spoločnosťami sme realizovali preklady najrozmanitejších typov textov. Patrili k nim napríklad:

 • zmluvy,
 • marketingové texty,
 • návody na používanie,
 • príručky, katalógy,
 • stavebné manuály,
 • špecifikácie, normy, zákony,
 • technická a projektová dokumentácia,
 • webové stránky,
 • patenty,
 • IT preklady,
 • servisné správy,
 • výkazy,
 • školenia,
 • technické a finančné správy,
 • dokumenty k dovezeným vozidlám,
 • úradné dokumenty,
 • medicínske dokumenty,
 • a mnohé ďalšie.

Výzva

Po mnohých rokoch praxe je pomerne náročné vybrať len jeden projekt, na ktorom by sme mohli ilustrovať všetky naše schopnosti a pracovné postupy. Naša klientska základňa je naozaj rozmanitá a zahŕňa nielen obrovské nadnárodné korporácie, ale tiež malé a stredné podniky a takisto jednotlivcov.

Vďaka nášmu širokému záberu, rozmanitosti jednotlivých projektov a napriek neustálym zmenám ekonomického prostredia, v ktorom pôsobia naši klienti a aj my sami, sme si získali a udržali dôveru firiem, z ktorých sa stali naši dlhoroční partneri.

Snažíme sa v maximálnej možnej miere prispôsobovať aktuálnym podmienkam na trhu a meniacim sa podmienkam v závislosti od požiadaviek klientov, ktorí prechádzali viacerými štrukturálnymi zmenami. V mnohých prípadoch sme tak dokázali zvládnuť požadované skrátenie lehoty odovzdania prekladov alebo dokonca zníženie nákladov na strane klienta v časoch rozsiahleho krátenia rozpočtov.

Riešenie

Našou hlavnou zásadou je poskytovať kvalitné služby vďaka otvorenému a profesionálnemu ľudskému prístupu k absolútne každému klientovi. Už z toho vyplýva, že aj napriek zložitejším podmienkam, ktorým naši klienti bývajú vystavení, sme vždy urobili všetko pre to, aby sme našli adekvátne riešenie  vyhovujúce všetkým požiadavkám týkajúcim sa kvality poskytovaných služieb.

Používanie najnovších CAT nástrojov nám umožňuje zvýšiť objem prekladaných textov, skrátiť lehoty na odovzdanie prekladov a zároveň optimalizovať celkovú cenu za preklad pri dlhodobej spolupráci.

Naše projektové oddelenie pracuje v rámci efektívne nastaveného systému, vďaka čomu dokážeme spracovať aj tie najnáročnejšie požiadavky zo strany klientov, a to maximálne profesionálnym a ľudským prístupom.

 

Napíšte nám na: office@translata.sk

Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku