Úvod > Preklady textov a dokumentov > Prípadové štúdie

Prípadové štúdie


Preložili sme viac ako 238 500 000 slov do viac ako 70 jazykov.

Využívanie najnovších prekladateľských softvérov a pamätí nám umožňuje skrátiť čas potrebný na realizáciu prekladu, znížiť celkovú cenu a zvýšiť kvalitu zachovaním terminologickej konzistentnosti.

Pozrite si konkrétne zákazky z našej praxe, ktoré sme rozdelili podľa zamerania:

Odborné preklady u profesionálov

Odborné preklady si vyžadujú profesionálnych prekladateľov so skúsenosťami z viacerých špecifických oblastí. Terminologická presnosť je nesmierne dôležitá. Už viac ako 13 rokov zabezpečujeme odborné preklady z rôznych oblastí, pri ktorých vždy vychádzame z týchto dvoch princípov. Počas našej dlhoročnej spolupráce s veľkými nadnárodnými spoločnosťami sme realizovali preklady najrozmanitejších typov textov. Patrili k nim napríklad:

 • zmluvy,
 • marketingové texty,
 • návody na používanie,
 • príručky, katalógy,
 • stavebné manuály,
 • špecifikácie, normy, zákony,
 • technická a projektová dokumentácia,
 • webové stránky,
 • patenty,
 • IT preklady,
 • servisné správy,
 • výkazy,
 • školenia,
 • technické a finančné správy,
 • dokumenty k dovezeným vozidlám,
 • úradné dokumenty,
 • medicínske dokumenty,
 • a mnohé ďalšie.

Výzva

Po mnohých rokoch praxe je pomerne náročné vybrať len jeden projekt, na ktorom by sme mohli ilustrovať všetky naše schopnosti a pracovné postupy. Naša klientska základňa je naozaj rozmanitá a zahŕňa nielen obrovské nadnárodné korporácie, ale tiež malé a stredné podniky a takisto jednotlivcov.

Vďaka nášmu širokému záberu, rozmanitosti jednotlivých projektov a napriek neustálym zmenám ekonomického prostredia, v ktorom pôsobia naši klienti a aj my sami, sme si získali a udržali dôveru firiem, z ktorých sa stali naši dlhoroční partneri.

Snažíme sa v maximálnej možnej miere prispôsobovať aktuálnym podmienkam na trhu a meniacim sa podmienkam v závislosti od požiadaviek klientov, ktorí prechádzali viacerými štrukturálnymi zmenami. V mnohých prípadoch sme tak dokázali zvládnuť požadované skrátenie lehoty odovzdania prekladov alebo dokonca zníženie nákladov na strane klienta v časoch rozsiahleho krátenia rozpočtov.

Riešenie

Našou hlavnou zásadou je poskytovať kvalitné služby vďaka otvorenému a profesionálnemu ľudskému prístupu k absolútne každému klientovi. Už z toho vyplýva, že aj napriek zložitejším podmienkam, ktorým naši klienti bývajú vystavení, sme vždy urobili všetko pre to, aby sme našli adekvátne riešenie  vyhovujúce všetkým požiadavkám týkajúcim sa kvality poskytovaných služieb.

Používanie najnovších CAT nástrojov nám umožňuje zvýšiť objem prekladaných textov, skrátiť lehoty na odovzdanie prekladov a zároveň optimalizovať celkovú cenu za preklad pri dlhodobej spolupráci.

Naše projektové oddelenie pracuje v rámci efektívne nastaveného systému, vďaka čomu dokážeme spracovať aj tie najnáročnejšie požiadavky zo strany klientov, a to maximálne profesionálnym a ľudským prístupom.


Napíšte nám na: office@translata.sk

Zavolajte nám na: +421 2 3260 3131

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku


x

Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo