Logo Microsoft
Logo Biomedica
Logo s&t
Logo Johnson & Johnson
Logo Bayer
Logo Sharp
Logo Iveco

GOPALL

„Keďže náš produkt a služby v oblasti logistiky si vyžadujú, aby sme svojim zákazníkom a partnerom boli k dispozícii v ich rodných jazykoch, boli sme nútení vyhľadať partnera v oblasti prekladov. Na základe odporúčaní sme sa obrátili na spoločnosť Translata a v priebehu 15 minút sme dostali ponuku na preklad, ktorú sme prijali. Od prvého prekladu sme sa dostali k prekladom rôznych zmlúv, textov a marketingových materiálov. Služby spoločnosti Translata nás presvedčili svojou promptnosťou, dodržiavaním termínov, kvalitou a komunikáciou. Vďaka týmto faktorom sme pokračovali v spolupráci, a tak napĺňali svoje ciele na celoeurópskej úrovni. Čakajú nás ešte preklady do viacerých jazykov a na spoločnosť Translata sa spoliehame ako na svojho partnera v oblasti prekladov, aby sme stále mohli napredovať v dosahovaní svojich ambícií a zákazníkom prinášať riešenia, ktoré ich odbremenia od starostí.“

Mgr. Marek Božík CEO

Freudenberg Filtration Technologies

Naša spoločnosť Freudenberg Filtration Technologies na Slovensku poskytuje široký sortiment riešení pre vzduch, plyny a kvapaliny. Ponúkame nadštandardné filtračné riešenia na zlepšenie kvality života. Keďže sme súčasťou medzinárodnej skupiny Freudenberg, využívame preklad dokumentov z/do rôznych jazykov. Spoločnosť Translata nám vždy so spracovaním všetkých prekladov ochotne pomáha a preto ju považujeme za spoľahlivého obchodného partnera. Objednávky prekladov, ktoré boli spoločnosti Translata zadané z našej strany, boli vždy naplnené nad očakávania. Profesionálny prístup spoločnosti, spôsob komunikácie, rýchlosť prekladov a záujem o zákazníka sú na veľmi vysokej úrovni. S poskytovanými službami sme úprimne spokojní a preto ich budeme s istotou využívať aj naďalej.

Mgr. Zuzana Hupková Špecialista pre komunikáciu, nábor a sociálnu politiku Freudenberg Filtration Technologies

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny

Slová profesionálna, výborná asi najlepšie vystihujú spoluprácu s Translata pri technickom zabezpečení a tlmočení našej konferencie Menšinové práva a ich legislatívna úprava. Účastníci konferencie boli pripojení online cez nástroj ZOOM s tlmočníckym rozhraním, cez ktoré tlmočníci simultánne tlmočili zo slovenského jazyka do anglického jazyka a opačne. Oceňujeme dôraz na prípravu tlmočníkov. Jednou z prvých vecí v rámci spolupráce bolo doručenie podkladov pre tlmočníkov, aby mali dostatok času pripraviť sa. Z komunikácie o nastavení spolupráce bolo cítiť, že vďaka skúsenostiam agentúry spoločne nájdeme čo najlepší spôsob, aby bol priebeh konferencie bezproblémový. To sa nám podarilo. Radi využijeme služby Translata aj v budúcnosti pri organizovaní ďalších formátov.

Sofia Penerová Daskalová Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny

Made by Vaculik

Made by Vaculik je jednou z top slovenských reklamných agentúr s viac ako dvadsať ročnou históriou. “Naša agentúra si dáva záležať na každom detaile a práve zmysel pre detail je veľmi dôležitý pri online, alebo offline marketingových prekladoch, ktoré oceňujú aj naši klienti. Prekladáme hlavne do maďarčiny, nemčiny a angličtiny, kde tak isto oceňujeme rýchlosť, s akou nám vie Translata dodať preklady s korektúrou, ktoré spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritériá. Translatu vnímame ako stabilného a spoľahlivého obchodného partnera, keďže naša spolupráca začala už v roku 2013.“

Pavol Schejbal Account director

Creative Pro

Creative Pro je fullservisová eventová agentúra s poslaním prinášať ľuďom pozitívne emocionálne zážitky pomocou kreatívnych spoločenských akcií a konferencií. „Translata nám už od roku 2015 poskytuje kvalitnú tlmočnícku a konferenčnú techniku. Zabezpečuje pre nás tlmočníkov tej najvyššej kvality pre lekárske a inšpiratívne konferencie, diskusné fóra a eventy, ktoré ako agentúra organizujeme. Oceňujeme najmä ich ochotu a promptnosť riešiť naše požiadavky.“

Štefan Kozák Founder, managing director of CREATIVE PRO group

Egis Projects SA

Francúzska spoločnosť Egis Projects sa zaoberá projektovaním a prevádzkou mýtnych systémov na celom svete. Do kontaktu s Translatou prišli v roku 2008 pri tendri na mýtny systém v Slovenskej Republike. „Aj vďaka Translate, expresne rýchlym úradným prekladom, intenzívnym využívaním prekladových pamätí a digitalizácii textu bol Egis Projects úspešný.” Momentálne spolupracujeme s touto spoločnosťou pri projektoch, ktoré realizujú po celom svete.

Carlo Ciattoni, Senior Project Director

ČSOB Leasing

Ponúka zákazníkom financovanie osobných, úžitkových, nákladných automobilov a dopravnej techniky, strojov, technológií a zariadení. Portfólio lízingových produktov tvorí – finančný lízing, operatívny lízing a spotrebný úver. Dlhodobo si zachováva pozíciu trhového lídra. “Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov, medzi ktoré patria napríklad aj rozsiahle a vysoko odborné obchodné zmluvy, právne dokumenty, analýzy a ďalšie druhy textov, ktoré pre nás spoločnosť prekladá v požadovaných termínoch a to aj pri veľkých objemoch.”

Katarína Paštéková Špecialista pre riadenie nákupu

CUBE studio

So spoločnosťou Translata spolupracujeme niekoľko rokov. Máme klientov z rôznych oblastí a preto veľmi oceňujeme, že odborné preklady vždy realizuje prekladateľ so špecializáciou v danom odbore. Naše texty sú často výzvou, keďže ako kreatívne štúdio tvoríme aj texty, ktoré považujeme za “prekladateľský oriešok”. S týmto si Translata poradí prostredníctvom copywriterov a správnosť prekladu zabezpečí proofreading rodeným hovorcom a tak sme si prekladom na 100% istí. Dodržiavanie termínov a profesionálna komunikácia sú ďalšou silnou stránkou, pre ktorú našim klientom bez váhania odporúčame Translatu.

Alena Mazánová Executive Director

HB REAVIS

Pre developerskú spoločnosť HB REAVIS zabezpečujeme preklady právnych dokumentov a manuálov na projekty tejto spoločnosti. Pri prekladoch manuálov využívame intenzívne prekladové pamäte, pomocou ktorých vieme HB REAVIS ponúknuť preklady vždy za výhodných podmienok.

S&T, s. r. o.

Spoločnosť S&T poskytuje služby pre komplexné riešenia v oblasti IT. Translata pre túto dobre etablovanú medzinárodnú spoločnosť pravidelne prekladá medicínske dokumenty a popisy k medicínskym zariadeniam. V prípade účasti vo verejných obstarávaniach sme opäť stabilným partnerom pre rozmanité jazykové kombinácie, pričom sa sústredíme na čo najkratšie dodacie lehoty.

Karol Sloboda Business Unit Manager

PSW

S agentúrou Translata spolupracujeme pri preklade obchodných zmlúv a oficiálnych dokumentov potrebných pri zastupovaní našich klientov v oblasti finančníctva a účtovníctva. Oceňujeme úžasnú pružnosť a ústretovosť pri dodávke prekladov, odbornú čistotu prekladov a v neposlednom rade aj férovú cenu.

Marek Berky predseda predstavenstva

Johnson & Johnson

Pre slovenskú a českú pobočku tohto veľkého výrobcu medicínskej techniky prekladáme pravidelne rôznorodú dokumentáciu do verejných obstarávaní. Od certifikátov a diplomov až po popisy prístrojov a zariadení. „Spoločnosť Johnson & Johnson sa na Translatu spolieha najmä vďaka schopnosti kvalitne spracovať veľké množstvo textu v extrémne krátkom čase. Táto schopnosť nás, najmä pri verejných obstarávaniach, keď sú všetky dokumenty dostupné až na poslednú chvíľu, dostáva výrazne pred našu konkurenciu.”

Ing. Vladimír Kosek Market Access Manager

Pro Relocation, s.r.o.

Pre lídra na slovenskom trhu relokačných služieb – spoločnosť Relocation, dodávame preklady súvisiace s relokovaním klientov na Slovensko. Jedná sa preto najmä o úradné preklady rodných listov, vysvedčení, rozličných dokladov o vzdelaní, sobášnych listov, zdravotných potvrdení, výpisov z registrov trestov a pod. Spoločnosť Pro Relocation s Translatou spolupracuje pravidelne od roku 2007.

Zuzana Harenčárová Operations and Office Manager

Nowy Styl Group.

Služby spoločnosti Translata sme využili pri úradných prekladoch našich firemných dokumentov. V krátkom čase nám zabezpečili ich preklad. Boli sme maximálne spokojní s prístupom ku klientovi, ale hlavne rýchlosťou a kvalitou služieb, preto určite služby spoločnosti Translata využijeme aj v budúcnosti.

Patrik Vančo Country Manager

CeMS

Spoločnosť Translata patrí k dodávateľom, ktorí nás dokážu prekvapiť a nadchnúť ich profesionálnym prístupom, promptnými riešeniami a vysokou kvalitou poskytovaných prekladov z oblasti práva. Na Translatu sa môžeme vždy spoľahnúť a na základe tejto spolupráce dokážeme úspešne realizovať všetky projekty.

Ing. Adrián Kubinec riaditeľ certifikačného orgánu

MOTOKOM

Spoločnosť Motokom si vybrala spoluprácu s prekladateľskou spoločnosťou Translata najmä kvôli dodávaniu kvalitných prekladov so špecifickými a terminologicky náročnými textami z oblasti strojárstva a automobilového priemyslu. Kvalita a presnosť prekladov ako aj pohotová komunikácia sú dôvodmi, pre ktoré spoluprácu so spoločnosťou Translata ochotne odporúčame.

Božena Novosadová

BIOMEDICA SLOVAKIA

Naša dlhoročná spolupráca s prekladateľskou agentúrou Translata, spol. s r.o. pozostáva z odborných a úradných prekladov certifikátov, letákov, kategorizácie liečiv, klinických štúdií, prípadových štúdií, dokumentov na registráciu liečiv, ich nadväznej pravidelnej aktualizácie a ďalších prekladov širokého spektra dokumentov medicínskeho charakteru. Na práci prekladateľskej a tlmočníckej agentúry Translata, spol. s.r.o. oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo zdrojových materiálov v krátkom čase a striktné zachovanie konzistencie terminologicky náročných textov, vďaka využívaniu prekladateľských softvérov.

Ivona Ďurčeková Sales support Medical Devices

Ecake

Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na návratnosť investícií. „Vďaka úspešnej spolupráci so spoločnosťou Translata v oblasti lokalizácie pri PPC a SEO kampaniach dokážeme zabezpečiť vysokú profesionalitu pri poskytovaní služieb zákazníkom na Slovensku aj v zahraničí.”

Martin Krištof Online and Digital Director

Martinus.sk

S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich dvoch najväčších akciách, ktoré sme organizovali v našom kníhkupectve Martinus.sk na Obchodnej. Išlo o besedy so zahraničnými spisovateľmi, s Kathy Reichs a Felixom Francisom. „Spolupráca a komunikácia s tlmočníkmi bola bezproblémová, pred podujatím, aj priamo počas tlmočenia na besede. Ocenili sme najmä to, že tlmočníci venovali veľa času príprave, preto bolo tlmočenie počas eventu na vysokej profesionálnej úrovni, čo si určite všimli aj diváci.”

Jana Šlinská event manažérka Martinus.sk

Microsoft

Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií. Pri práci pre našich zákazníkov a pri spolupráci s partnermi veľmi záleží na kvalite a tá je spoločne s rýchlosťou vyhotovenia podkladov pre nás nesmierne dôležitá. Zamestnanci spoločnosti Translata sú na situácie na „hranici zvládnutia“ zvyknutí a dôkazom toho je aj opakovaná dôvera spoločnosti Microsoft Slovakia.

Lucia Al Zafari Community Affairs & Citizenship Manager

Sharp

„Spoločnosť Sharp Manufacturing France (SMF) využíva prekladateľské služby spoločnosti Translata vo viacerých jazykových kombináciách už viac ako 5 rokov. Komunikácia je pre nás nesmierne dôležitá a v prípade akýchkoľvek pochybností nás projektoví manažéri spoločnosti Translata kontaktujú a spoločne hľadáme riešenia, aby výsledný preklad odovzdaný spoločnosti SMF spĺňal aj tie najnáročnejšie požiadavky na kvalitu.” Spoločnosť Translata spolupracuje so špecializovanými prekladateľmi, miestnymi odborníkmi a s tímom DTP špecialistov, ktorých odborné kvality a schopnosti zaručujú kvalitné výstupy a dodržanie aj tých najstriktnejších termínov.

Caroline Monnin Responsible for Customer Documentation & Communication in SMF

Bayer

Spoločnosť Translata, spol. s r. o. sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti medicínskych prekladov už šiesty rok a využívame najmä kombinácie s anglickým, nemeckým a českým jazykom. Oceňujeme vysokú úroveň kvality vyhotovených prekladov, promptnosť zasielania cenových ponúk, ako aj dobrú komunikáciu pri každej zákazke.

Lucia Trégerová Marketing Purchasing Specialist

ZSSK Cargo

Spoločnosť ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata spol. s r.o. od roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.

Mgr. Katarína Labajová manažér externých vzťahov

SAS

Keďže je SAS americkou firmou, množstvo materiálov máme v angličtine. Preto sme hľadali agentúru, ktorá ušetrí náš čas s prekladaním do slovenčiny a splní naše očakávania, čo sa týka rýchlosti a kvality odborného prekladu. Vážime si, že nám Translata vždy vyšla v ústrety aj pri našich najrôznejších požiadavkách (preklad textu jedným prekladateľom, preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o jej profesionalite.

Katarína Krausová Marketing Manager SAS Slovakia, s.r.o.

VNET a.s.

Spoločnosť VNET je tretím najväčším dátovým operátorom na Slovensku. Naše služby využívajú nielen slovenskí, ale často aj zahraniční klienti. Preto sú práve profesionálne spracované anglické podklady pre nás veľmi dôležité. So spoločnosťou Translata sme začali spolupracovať v roku 2011 po negatívnej skúsenosti s kvalitou dodaných prekladov od inej prekladateľskej agentúry. „Prekladatelia v Translate nám dokázali, že aj nadmieru náročný technický text vedia spracovať veľmi kvalitne. Keď k tomu prirátame flexibilitu, rýchlosť a skvelú komunikáciu s projektovými manažérmi, práca s takýmto dodávateľom sa mení na radosť.”

Lenka Mäkká Marketing Manager VNET a.s.

MUW SAATCHI & SAATCHI

„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými marketingovými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“

Anna Dzurjaniková Account Manager

MAGORTHERM

„S prekladateľskými službami Translaty je naša spoločnosť MagorTherm nadmierne spokojná. Aj napriek náročnosti textu a podkladov nám boli schopní zabezpečiť preklad vo veľmi krátkom čase, boli flexibilní k našim požiadavkám. Preklad je na veľmi vysokej úrovni, čo ocenia najmä naši klienti v zahraničí. Urobili bezchybnú prácu.“

Karin Kallay Office Manager

SWIETELSKY

„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť, dohodnuté termíny prekladov boli vždy dodržané. Rovnako i spôsob komunikácie, je orientovaný na klienta. Spoluprácu so spoločnosťou Translata môžem iba odporučiť i ostatným.“

Lucia Glosiková Prokurista spoločnosti

IVECO

“Naša dlhoročná úspešná spolupráca s prekladateľskou agentúrou Translata pozostáva z prekladov marketingových materiálov a tlačových správ, prekladov katalógov k našim vozidlám a nadväznej pravidelnej aktualizácie, ale takisto prekladov širokého spektra dokumentov technického charakteru. Na práci Translaty oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo materiálu v krátkom čase a konzistenciu prekladov vďaka využívaniu prekladateľských softvérov.”

Klára Rylichová Marketingová manažérka

X-BIONIC ® SPHERE a. s.

Športový a voľnočasový rezort s podmienkami pre profesionálny aj amatérsky šport, relax, kvalitnú gastronómiu a voľný čas. „Klientom, ktorí majú u nás konferencie, odporúčame pre sprostredkovanie tlmočníkov výhradne spoločnosť Translata. Pri prekladoch textov na webovej stránke, alebo marketingových prekladov reklamných a propagačných materiálov, je pre nás dôležitá kvalita aj rýchlosť, čo sa darí Translate dodržiavať do bodky.“

David Pobjecký Director of sales