Preklady k dovezeným vozidlám

Úradný preklad dokumentov pre prihlásenie dovezeného motorového vozidla zo všetkých európskych jazykov.
Translata ilustrácia - automobilový priemysel
Preklady hotové už druhý deň

Preklady hotové už druhý deň

Úradné preklady s pečiatkou ministerstva spravodlivosti pripravíme maximálne do 24 hodín od obdržania dokumentov.

Preložíme doklady k vozidlám z celej Európy

Preložíme doklady k vozidlám z celej Európy

EK, STK, potvrdenie o odhlásení vozidla, faktúru, COC certifikát k dovezenému vozidlu dokážeme preložiť zo všetkých európskych jazykov.

Notár poruke v rovnakej budove

Notár poruke v rovnakej budove

Notársky overenú kópiu dokumentu vyhotoví notársky úrad oproti našej kancelárii, alebo ju za vás vybavíme my.