Preklady z oblasti ekonómie, finančníctva a poisťovníctva

Keď rozhoduje každá desatinná čiarka, nie je priestor na omyly.

Translata portál

Žiadne plytvanie časom zbytočnými e-mailami, všetko máte pod palcom v prehľadnom klientskom portáli.

Prečítajte si naše najnovšie e-booky