Poznáme rozdiel medzi 1,000 a 1.000

Ekonomické preklady

Ekonomické preklady

Preklady dokumentov z oblastí ekonómie, finančníctva a bankovníctva

Spoločnosť Translata vyhotovuje ekonomické a finančné preklady textov z oblastí financií a ekonómie, pričom veľký dôraz kladieme na správnosť terminológie a štylistickú adekvátnosť, ale samozrejme aj na rýchle vyhotovenie. Za viac ako 13 rokov pôsobenia na prekladateľskom trhu sme pracovali na prekladoch rôznych finančných dokumentov z oblasti ekonómie, bankovníctva, financií aj obchodu, ktoré patria medzi odborné preklady. Špecializujeme sa na poskytovanie kvalitných prekladov z oblasti financií, ktoré zastrešujeme prostredníctvom skúsených odborníkov z tejto oblasti, ako sú finanční manažéri, účtovníci, daňoví poradcovia a pod. Prekladané texty z oblasti financií a ekonómie sú často určené na ďalšiu distribúciu a publikáciu a preto odporúčame našim klientom aj dodatočnú službu – korektúru rodeným hovoriacim.

Odbornosť a profesionalita sú našimi prioritami

Naši projektoví manažéri na každý projekt vyberú toho najvhodnejšieho prekladateľa s príslušným odborným zameraním. Prioritou pri ekonomických prekladoch je odbornosť a presná terminológia v danej oblasti. Ak by ste s nami chceli prediskutovať svoje špecifické požiadavky, kedykoľvek nás kontaktujte a my radi zodpovieme vaše otázky.

Najčastejšie prekladané ekonomické a finančné dokumenty:

 • zmluvy
 • výročné správy
 • súvahy
 • finančné správy a finančné výkazy
 • obchodné plány
 • všeobecné obchodné podmienky firmy
 • výpisy z účtu
 • výkazy ziskov a strát
 • tendrová dokumentácia
 • fúzie a akvizície

Prečo prekladať ekonomické dokumenty u nás?

 • dôraz na správnosť terminológie a štylistickú adekvátnosť
 • výhodná cena
 • dlhoročné skúsenosti a spokojní klienti

 

Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na preklad

Zistiť cenu