Preklady z oblasti ekonómie, finančníctva a poisťovníctva

Keď rozhoduje každá desatinná čiarka, nie je priestor na omyly.
Translata akvarelová ilustrácia mapy sveta s grafmi znázorňujúcich hodnotu mien

Translata portál

Žiadne plytvanie časom zbytočnými e-mailami, všetko máte pod palcom v prehľadnom klientskom portáli.

Prečítajte si naše najnovšie e-booky